Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Agnia Barton runoiden jäl’gidme

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, художественные тексты

Источник: Nina Zaiceva, Verez tullei, (2018), с. 96

Agnia Barton runoiden jäl’gidme
(вепсский)

Veraine i mäčut

Meiden Vera randal itkeb,
hänen mäčut lainhil bipkub.

Ala, Vera, itke lujas,
mäč ei upta, randha ujub!

Vända mäčul, Veraine,
sinunrusked keraine!


Minä i häčoi

Astub häčoi, varaidab,
hengib opalas:
laud jo lujas säraidab,
lankten teravas!

Minä häčoid noras ven,
sorta maha anda en!


Abu kondjale

Kondi-raukoi venub laval,
lapan ratkaitihe hänel.

Minä händast taci en,
kondihüvä, tedan sen!

Otan neglan, lapan omblen,
omblen korvad, omblen kombud!

Minun kondikuti uz’,
olem sebras migo voz’!


Kaži i mašin

Mašinaha kažin panin,
tahtoin štargutamha ani.

Kaži ištta tahtoi ei,
eskai mašinan-ki vei!

Mašin venub bokal,
kažil oli mokad!


Kus om sijad?

Lendimen tegim iče,
sinna tarbhid azjoid ličim.

Enamb sijad-ki jo eile,
kunak tariž išttas meile?

Lähtem mamannoks pigai,
löudub meile sijad siga!


Minä i flagut

Tämbei praznik tuli sur’,
kodiš kaikillebukur!

Kanzal irdha astum
rahvahale vastha!

Minun kädesfl agut,
andab minei abud:
leihutan sil asttes
muga astum vätes.