Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Voitonpäivällä omissettu

Корпус: младописьменный подкорпус

Новописьменный севернокарельский, публицистические тексты

Источник: Oma mua. № 19, (2017), с. 9

Voitonpäivällä omissettu
(карельский: собственно карельское наречие)

Voitonpäivällä oli omissettu tämän kevyän viimeni pakinaklubi Piäjärven Karjalaisešša pirtissä. Ei ole enämpyä yhtäkänä šotaveteranie lähikylissä, šovan lapšieki vain muutoma tuli meijän tilaisuoh, monet ei piäšty pahan kunnon takie. Oli mukava kuunnella puhašta karjalan kieltä, konša kunnivovierahat Piäjärveltä ta Sohjanankošelta kerrottih muisselmie šovan ajašta. Mieki kerroin šovan kovista taisteluista Louhen piirissä, konša viholliset yritettih vallata Louhen rautatieašema. Šuurella verellä hyökkäykšet šuatih piettyä ta koko šovan ajan rintama oli šiinä paikašša, 45 km piäššä Louhešta. Šitä ankarua aikua muissutetah paččahat ta vellešhauvat joka kyläššä. Yli kahekšantuhatta šotilašta oli löyvetty viimesen levon meijän mualla, ka mäne tiijä, kuin monta on jiänyn hautamatta?
Vierahien kunnivokši laulo Laine-laulujoukko Katerina Kuranovan joholla, myöki kaikin lauloma karjalaisie ta venäläisie šotalauluja. Ta eihän čäijyttä ketä piäššetty kotih. Oli hyvä mieli kaikilla. Niinhän ni šanotah: oma kielioma mieli.