Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Kalamarat

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный севернокарельский, художественные тексты

Источник: Tatjana Semečkina, Oma mua. № 19, (2018), с. 11

Kalamarat
(карельский: собственно карельское наречие)

Viime vuotena šulakuun alkupäivinä meijän vanhin punukka Antti toi meilä kalalta kakši šuurta matikkua. Myö miehen kera oikein ihaštuma: kevyällä vereš kala on oikein makie. Šiita Antti šanou:
Ämmö, ota täštä ahventa kiššoilla, ta antau paketin pientä kalua.

Mie kačahin ta rupesin nakramah:
Kiššoilla še kyllä ruuvvatki vältetäh.

Mie valičin toista kymmentä kämmenen šuuruista ahventa ta šanon punukalla:
Kyllä še näistä tulou makie kalarokka.

Vähäistä myöhempäh mie puhkasin kalat, ukko leikkasi piät ta hännät matikoilta, ruotasi ne. Toisena päivänä mie keitin kalakeiton. Kärissin kakši lusikkua ruisjauhuo, lisäsin šiih kipätkyä ta luajin šousin, hämmennin šen kalakeittoh, panin šiih pilkotut matikan makšat ta moukut. Nyt šiitä tuli, kun miun muamoakka šano, kalarokka. Päivällisellä kuččuma pojan min’n’an kera. Kyllä še oli makie rokka.
Miehet puhissetih matikan piät, mie retoššin ne ahvenet. Lapšet lähettih kotih, mie rupesin ašteita šiivuomah. Keräsin kalanruuvvat pahviluatikon kannella ta vein pihalla kiššoilla. Autotallin katto laijašta oli kuivan ta šen piällä issuttih kolme isäkkökiššua. Mie panin šen kannen hankella ta läksin pirttih. Ašteita peššeššä, kuulen kun harakat alettih niin lujašti räkättyä, kačahin ikkunah: autotallin katolla kolme harakkua ruotie n’okitah ta räkätetäh kuin huimapiät, kannen luona šuuri varis ruotie retoštau. Kiššat jo oli šyöty omah ošah, issutah ta kačotah puolin toisin. Mie nakrevuin, mieš kyšyy:
Mitä šie šillä?

Mie vaštuan:
Ka, tule šie kačo näitä kalamaroja.

Koputin ikkunah, varis šiepallutti ruuvvan ta läksi šualis n’okaššah tietä myöten aštumah. Kiššat riennettih ruotih, šiepattih mitä kerittih ta heti paikalla pois. Harakat laškeuvuttih katolta loppusilla ruuvvilla. Mie jälešti kävin šen kannen, jotta tuuli ei šitä kantelis, še oli loukkoloissa kun šiekla. Myö kaikki, kalamarat, jäimä tyytyväisiksi. Kyllä še on makie vereš kala kevyällä!