ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Valentina MIRONOVA. Uvven aijan “Kalevala”

Valentina MIRONOVA

Uvven aijan “Kalevala”

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Kalevala-eepossu innosti äijii taidoilijoi, muuzikan kirjuttajii da ohjuajii luadimah eriluaduzii tevoksii, kuduat omah luaduh kuvatah karjalazien igivahnua kul’tuurua da uskonduo. Uuzi polvi eččiy uuttu tabua lugie eepossua. Nygöi myö toiči livailemmoKoirien Kalevalansivuloi libo tuttavummoKalevalahkomiksoin kauti. Viego löydyy uuttu muoduo?
Mennyön nedälin lopul
(23.11.-25.11.) Kanzallizen teatran pienel laval ozutettih uuttu virtualistu spektakliiKalevala.
Epizoudat”. Se kesti vaigu 26 minuuttua da sen aigua kaččojat ei istuttu pehmielöis kreslois, vai seizottih kuulokkehet korvis da stereo-očkat silmil. Yhtel aigua spektaklii voijah kaččuo vaiku kaksi hengie.
Virtualine spektakli kerrasveikaččojii toizeh aigah, toizeh muailmah, kuduas eletäh tundietut eeposan piähenget: Väinämöine, Ilmoilline, Lemminkäine, Pohjolan akku da muut. Myö olemmo heijänke, konzu muailmu oli rodivumas, konzu piähenget käydih koziččemah Pohjolan akan tytärdy, konzu Ilmoilline oli tagomas Sampomelliččiä. Sepän tagondan aigua myö buitegu seizommo tulikosken reunas, varaittau kävellä tulizii jälgilöi myöte, a gu sordunet sinne alah... Nenga kaččoi on virtualizen spektaklin ozanottajannu, kävelöy kallivoloin reunoi myöte, ajelou yhtes piähengienke suures venehes.
Spektaklin aigua kuuluu vienankarjalua da liygii, se vie kerran tovestau, ku eeppillizet pajot oldih tutut kogo Karjalas da eri čuppuloin karjalazil oli yhtehine perindö. Spektaklin lopus venehes ajai mies pajattau baijutuspajuo, jättäy meidy miettimäh tulies aijas libo viey meidy tulieh aigah. Unen jälles myö havačummo uvvessah uudeh elaigah.
Olis hyvä, ku tädä spektaklii tulis kaččomah enämbi rahvastu, enimytten nuordu, ga teatru ei voi ozuttua sidä suurele joukole.