Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Toižeges mahttas gul’aida

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Irina Sotnikova, Kodima. № 3, (2019), с. 1

Toižeges mahttas gul’aida
(вепсский)

Maidnedalin jäl’gmäine päiv om kaikid veslemb. Necil päiväl ristitud ei vaiše paštaba kürzid. Lidnoiden da küliden irdoil rahvaz keradase ühthe, miše kaimda tal’ved, iloiteldas, hüvin mänetada aigad. Kaik tedaba, miše Maidnedalil pašttas kürzid, polttas ol’gesine neižne. No teta necidä om üks’ azj, paremba om nähta kaiken ičeze sil’mil.

Pühäpäivän 10. keväz’kud äjiš küliš da lidnoiš rahvaz kaimzi tal’ved. Veslas i lujas hüvin kaimziba tal’ved Toižegen eläjad. Kut tobjimalaz-ki praznikan programm oli uz’, lujas melentartuine, oli äi erazvuiččid vändoid, konkursoid, sportvoibištelendoid kut lapsiden, muga aigvoččiden täht-ki. Praznikale tuli äi rahvast. Tuliba ei vaiše Toižegen eläjad, oli äi adivoid susedküläspäi-kiKalagespäi.
Toižeges tuli jo hüväks tradicijaks tehta Maidnedal’-praznik lapsiden tandrehel pedajištonno. Lapsiden tandrehen täht valitihe hüvä sija, se om edahan tespäi, sured vanhad pedajad kaičeba tulleišpäi. Täs om besedk, laučad, čibu i äi toižid ilotusid lapsiden täht. Se om kuti vastusiden sija eläjile, i meletan, hüvin kožub praznikoiden täht. A praznik kaiken om hüvä , miše nähtas sebranikoidenke da läheližidenke, pagišta heidenke.
Sija praznikan täht hüvin čomitadihe. Mujukahad skomorohoiden kost’umad, il’mšarud, lentaižed, čoma ol’gesine neižne toiba kaikile hüväd mel’t. Praznikan sädajad paniba äi väged, miše praznik läksiži čoma. Todeks, se mugoižen oli-ki!
Praznik zavodihe teatrozutelusespäi. Lapsed čomiš kost’umoiš kucuiba rahvast praznikale, starinoičiba sen tradicijoiš, sanuiba ozoitesid. Irdal kului vessel muzik, pajatadihe pajoid, kargaitihe, vedetihe horovodoid, vätihe lumižihe.
Läz lebusijanno oli kattud stol. Praznikan ühtnikad voiba joda palabad čajud vai marjvet magedoidenke kürzidenke, pirgoidenke, kalitoidenke.
Tusttuda ei olend aigad. Galina Jeršova i Jelena Timbajeva praznikan mändes kaiken iloiteliba adivoid. Äjak melentartuižid konkursoid, sportvändoid tegiba ! Kaikuččel praznikale tulijal oli voimuz ozutada ičeze udatid, mahtoid, mel’t i väged. Rahvaz surel tahtol ühtni konkursoihe. A aigvoččed vätes lapsidenke kuti lanksiba laps’aigaha. Muga oli vessel!
Necil päiväl pidab unohtada kaikid abidoid, olda lähemba ičhižidennoks. Tradicijan mödhe praznikan lopus polttihe Maidnedalin ol’gesine neižne. A ühtes senke lämoiš paloiba abidoid, bedoid, kaik paha kändihe savuks, i keväz’tullei vei sidä poiš.
Praznik tuli lujas čoma i vessel. Kuverz’ oli ozakahid sil’mid, muhuid! Spasib praznikan sädajile, rahoitajile i kaikile, ken tuli kaimdamaha tal’ved da vasttamaha kevät. Toižeges mahttas lebaita hüvin!