Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Pajo ühtenzoitab

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Irina Sotnikova, Kodima. № 7, (2019), с. 6

Pajo ühtenzoitab
(вепсский)

Ende elo posadoiš oli veslemb, ristitud lujas navediba praznikoid. Kaikuččes posadas oli ičeze praznik. Necil päiväl ristitud paštoiba emägusid, kerazihe kanzoil, kargaižiba, pajatiba pajoid da častuškoid, vediba horovodoid. Om hüvä, miše nügüd’ vepsläižiš küliš i posadoiš nenid tradicijoid udes zavottihe sündutada.

Heinkun 7. päiväl Kaskezan eläjad kerazihe Änižen randale, kus mäni čoma festival’Ičeze pajo”. Tuli äi adivoid toižiš-ki posadoišpäi, Petroskoišpäi, eskai oli adiv Suomespäi. Kaskezan eläjad oliba ihastusiš, miše posadas udes kuluba pajod, rahvaz veslas mänetab aigad, kut nece oli ende. Praznikan täht valitihe čoma sija, kuspäi hüvin nägub Änine i sen korktoiden randoiden čomuz’.
Minä kanzanke tulin praznikale Kalagespäi. Konz heraštuim, irdal vihmui, oli vilu. Kacmata hubaha säha, läksim praznikale. Äkkid, konz vaiše tulim Kaskezaha, pil’ved kadoiba i ozutihe päiväine. Eskai abuti praznikan tegemižes!
Kaikid adivoid vastatihe lujas hüvin, oli mugoine tundmuz, miše pallištole kerazihe üks’ sur’ kanz, kus kaik tedaba toine tošt. Sinä pagižed ristitunke, a hengel om kebn i läm’.
Praznikan tegijad vaumičiba čoman scenan, čomitiba sijan praznikan täht šaruil, flagoil, savipadoil sijaližiš pertišpäi. Lujas čomitiba pallišton kehujad samvarad. Kaikutte adiv voi joda čajud magedoidenke pirgoidenke.
Scenal eziniba erazvuiččed kollektivad: ”RandainePetroskoišpäi, ”PihläineKalagespäi, podruškoiden duet KaskezaspäiVal’a i Al’a”, ”Vepsän hengŠoutjärvespäi, eskai kazakod ihastoitiba adivoid ičeze veslil častuškoil da pajoil.
Toine toižen jäl’ghe randal kului pajo, ristitud kosketihe, lapsed joksiba sinna- tänna, keraziba änikoid, kargaižiba, vändiba. Oli mel’he kulištada vepsän-ki paginad. Kaik eläjad, adivod oliba hüviš meliš, spasiboičiba praznikan tegijad. Praznik ühtenzoiti kaikid. Kaskezan igähine eläi Galina Konstantinovna Timkina toivotab, miše mugoižid praznikoid tehtas edembaki: ”Lujas d’o hivin om tehtud kaik. Spasib sur’ kaikile, praznik lujas ponravihe. Olem hiviš meliš. Pidab tehta mugoižid praznikoid. Ved’ miil täga nimida iilä, ni loukiid, ni bol’niciid. Hot’ vähäižen läksim pertišpei da lebaižim hengel”.
Kollektivoiden ühtnikoiden täht praznik oli hüvän sün nägištadas toine toiženke, kosketadas, ozutada ičeze pajomahtoid. Randaine-fol’klorkollektivan ühtnikoile praznik lujas tuli mel’he. L’dmila F’odorovna Aleksejeva sanub: ”Milei om lujas mel’he, mise tulim ezmäižen kerdan necile lujas čomale pühäle. Kümne vott tagaze olim sed’ i ozutim ičemoi mahtoid. Tänämbei olem Änižen randal i rahvast om lujas äi. Tul’d’he kollektivad Petroskoišpei, Šoutarvespei, Šokšuspei, Kaleigespei. pajatihe erazvuiččid venälaižid, vepsläižid i eskai moldavskijoid pajoid. Nece om lujas hivä azj i pidab kaikuččen voden tehta mugomid pühid necil mal. Täs oma kaik ičhižed, pidab vastatas toine toiženke i sanuda, mise täga elätaze vepsläižed i pidab tehta vepsläižid praznikoid kaikuččes küläs”.
Mugoižed praznikad ühtenzoitaba külänikoid, vepsläižid, pajokollektivoid. Om hüvä i tärged azjtehta küliš ičeze praznikoid. Ved’ ned abutaba kaita rahvahan tradicijoid i veroid, oppida kodiröunan istorijad i arvostada ičeze jürid. Tahtoin spasiboita Kaskezan TOS:an pämest Marina Radionovad, Kalagen administracijan pämest Natalja Silakovad i kaikid, ked ühtnibaIčeze pajo-festivalin tegemižehe. Todeks, praznik oli lujas čoma!