Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Čoma vepsän ma. Arskaht'

Подкорпус: публицистические тексты

Младописьменный вепсский,

Источник: Ol’ga Žukova, Kipinä. № 6, (2019), с. 18-19


Čoma vepsän ma. Arskaht'
(вепсский)

Piterin agjan Boksitogorskan rajonas om külid, miččiš eläba suvivepsläižed. Suremb külä neniš tahoiš om Arskaht’. Muga nimitase külän keskmäine pala, da se andoi nimen kaikele küläle. Toižed külän palad oma Luhta da Rodionih.
Järv’, mitte om Arskahtiš kazvahtub, no ei edahan küläspäi om äi kalakahid mecjärvid, sikš äjad mužikad neniš tahoiš oma hüväd kalanikad.
Ende Arskahtiš oli sur’ sovhoz, eskai om saudud lidnalaižed kaks’žiruižed pertid. No nügüd’ elo om vajehtanus, radsijoid tegihe vähemb i küläs om tühjid pertid da fateroid.
Arskahtiš om školkaks’žiruine kivisine sauvaduz. Školas om vepsläine muzejan čogaine. Nügüd’ školas radab vaiše augotižškol, nel’l’ klassad, da om vaiše viž openikad. Vanhembid lapsid vedetas opendusele toižehe surembaha külähä.
Arskahtiš om lauk, kirjišt da radab kul’turkeskuz. Sinna keradasoiš akad da neiččed pajatamha vepsänkeližid pajoid. Enamba heiden repertuaras om mugoižid pajoid, miččid pajatiba neniš tahoiš, necil paginal. Heiden kollektivan nimi omVepsän pajo”. Se ühtneb erazvuiččihe praznikoihe kodiagjan küliš, da mugažo ajelese toižiden rajonoiden vepsläižihe külihe.
Arskahtiš eläb vepsläižid i kel’t voib kulištada irdal-ki. Küläs om aktivižid akoid, miččed pagižeba da pajataba ičemoi kelel, vedäba kelen kursid lapsiden täht.