Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Ende kazvatadihe leibäd

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, тексты для детей

Источник: Ol’ga Žukova, Kipinä. № 9, (2019), с. 4-5

Ende kazvatadihe leibäd
(вепсский)

Ende vepsän rahvaz kazvati rugišt, ozrad da kagrad. Villäd rahndihe sirpil da pandihe snapuihe. Snapud kuivatadihe hazjoil da rihes. Sid’ kuivatud snapud taptihe čapil. Sen täht snapud levitadihe gomn’an lavale. Tähkaspäi lanksi jüvid, miččid keratihe da edemba jauhtihe jauhondkivil. Tegihe jauh, miččespäi voili paštta leibäd da erazvuiččid pirgoid. Jauhondkived oliba penembad puižed da surembad kivisižed. Erasiš küliš oliba mellincad-ki, miččed seižuiba ojil vai jogil. Jüvid mugažo surdihe suriš humbriš. Muga tegihe surim. Surimaspäi jo keittihe pudrod (kašad).
Rugižjauhospäi pašttihe leibäd da ajadihe skancoid pirgoiden täht. Ozraižes jauhospäi pašttihe ozražnikoid (mugoižid pirgaižid). Kagral söttihe kodiživatoid. Mugažo kagran jüvid haudutadihe da jauhtihe tauknaks. Tauknaspäi pašttihe kalitkad, kolobad, keittihe maidkašad da pekstihe tauknad bolanke. Kagrasižes jauhospäi valadihe kürzid da keittihe kislid. Heinäntegol jodihe kagrasižes jauhospäi tehtud jomišt.