Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Čoma vepsän ma. Kurb

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, тексты для детей

Источник: Ol’ga Žukova, Kipinä. № 9, (2019), с. 18-19

Čoma vepsän ma. Kurb
(вепсский)

Piterin agjan Podporožjen rajonas om pen’ Kurb-külä. Se seižub Ojat’-jogen randal. Ei edahan mecas jokseb pen’ Kurb-jogi, mitte andoi-ki küläle necen nimen.
Kurb om mecradnikoiden pos’olk. Se om tehtud 1960-vozil, konz neniš sijoiš kehui mecrad da oli sur’ Vidlan lespromhoz. Kurbaha tehtihe škol, päivkodi, sömsija, kaks’ laukad, kul’turpert’ da medpunkt. Radoi mecpilindan ceh. Ei edahan Kurbaspäi seižuba amuižed vepsläižed küläd: Ladv, Mäggär’, Järved, Šondjal, sikš enamba kurbalaižid eläjid om vepsläižid ümbriolijoiš külišpäi. Kurban školaha tuleskeli opendusele mugažo ladleižid da mäggäleižid lapsid.
1980-voziden lopus školas zavodihe vepsän kelen openduz, oli avaitud vepsläine muzei. Eksponatoid muzejan täht zavodiba toda openikad tactud külišpäi käveltes sinna jaugmat-koihe. Jäl’ges todihe äi predmetoid susedkülišpäi, iče-ki eläjad andoiba erasid kaluid muzejaha, muga kerazihe melentartuine kollekcii. Muzejaha zavodi tulda erazvuiččid adivoid, turistoid. Ekskursijad vediba openikad-ki venän da vepsän kelil. Mugažo školas oliRusked bolaine-ansambl’, miččes lapsed pajatiba vepsäks da kargaižiba kadrilid.
Nügüd’ elo Kurb-küläs om lujas vajehtanus. Amu jo ei ole lespromhozad, ei rada ceh da radsijoid tegihe vähä. Äjad nored kanzad läksiba elämaha lidnoihe. Saubatihe škol, jäi vaiše augotižškol päivkodin pertihe. Miše kaita muzei, se vedihe toižehe sauvadusehe, mitte edel oli administracijan pert’. Nügüd’-ki vepsläine muzei radab i vasttab adivoid.
Küläs radab kirjišt da kul’turpert’, kus kaikuččele praznikale tehtas koncert.
Kezan aigan eläjid tegese enamba, äjad tahtoiba tulda lebule kodisijaha da oigeta külähä lapsid. Tägä om hüvä: čoma mec, kalakahad järved, Ojat’-jogi da hil’l’ elo.