Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Kodirandan čomuz’ fotoiš

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, тексты для детей

Источник: Kipinä. № 12, (2019), с. 4-5

Kodirandan čomuz’ fotoiš
(вепсский)

Etnostudijan polhe.

Änižröunan Kalag’-küläs radab etnostudii, kus lapsed opendaba vepsän kel’t, tundištasoiš vepsän rahvahan kul’turaha, kodirandan istorijaha, ajeleba vepsläižihe külihe. Etnostudii om ičeladuine etnokeskuz, mitte abutab kehitoitta vepsän kirjkel’t da kaita pohjoižvepsän paginad, a mugažo rahvahan kul’turad da istorijad, vahvištoitta kosketusid erazvuiččiden sugupol’viden ristituiden keskes. Se zavodi rata völ kezal. Nügüd’ se jatktab ičeze radod. Vides kus tehtihe jo äi melentartuižid azjtegoid, miččiden päühtnikoin oliba lapsed. Matkoid vepsläižihe külihe, vastusid i paginoid vanhoiden eläjidenke, mastar’-klassoid fotokuviden tegemižen mödhe, tundištoituz rahvahan fol’klorahakaik nece sündutoiti lapsiš melentartust ičeze kodiröunaha, jurihe.

Meiden čoma kodiröun

Kalagen školas paksus tehtas foto-ozutelusid, miččil ezitadas parahimid openikoiden fotoid.
Om äi mugomid ristituid, kudambad navediba tehta fotoid. No paksus ei meletagoi siš, kut löuta tarbhaine fotosüžet, kut oikti valita rakurs, miše foto tuliži melentartuižeks i oliži mel’he kacujile. Kaikiš neniš tarbhaižiš melentartuižiš azjoiš starinoiči lapsile fotograf Igor’ Podgornii Petroskoišpäi fotokursil, miččed mäniba Kalagen školas. Ezmäi Igor’ starinoiči lapsile fotokuvan tegemižen sändoiš. A jäl’ges lapsil oli praktiktegend. openzihe tehmaha ičeze külän kuvid, löuziba melentartuižid sijoid londuses da jogapäiväižes elos. Kalages om muga äi čomid sijoid, miččed oma läheližed südäimele, hüvid ristituid, vanhoid pertid... Sid’-žo sündui hüvä ideikäveltes külädme kaita rahvahan elod i kodiman čomut fotoiš. Neniden kursiden abul fotokameran objektivas läbi lapsed zavodiba homaita čudokahid azjoid, miččid ei nähnugoi aigemba: ehtzor’a Änižel, igähižed pedajad randal, mecan lahjad, vanhad pertid, ristituiden radod Lapsed ei vaiše tegiba čomid fotokuvid, tundištihe vepsän rahvahan eloho fotokameran abul. Jäl’gmäižel urokal fotoškolan ühtnikad ühtes opendajanke pästiba taivhaze kvadrokopteran i tegiba čomid Kalagen fotoid. Nece toi ilod kaikile. Mitte om čoma meiden vepsän ma! Suren radon satusen om foto-ozuteluz Šoutjärven muzejas, kus voib nägištada parahimid Igor’ Podgornijan da Kalagen openikoiden fotoid vepsläižes kodiröunas. Nened fotokursad oliba tarbhaižed lapsile. Igor’ openzi heid nähmaha fotosüžetoid jogapäiväližes külän elos, starinoiči kompozicijan sändoiš da völ äjiš toižiš melentartuižiš azjoiš. Lapsed saiba hüvid tedoid i nügüd’ voiba kävutada niid fotoid tehtes.