ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Pakaine ja jäniš

Pakaine ja jäniš

вепсский
Младописьменный вепсский
(Venälaine sarn)

Kerdan vastsihe mecas Pakaine da jäniš.
Pakaine zavodi bahvalidas:
Minä olen kaikid vägevamb mecas.
Jogahišt vägestan, kül’menzoitan, jäpurahaks tegen.
Ala kitte, Pakaine, ed vägesta! sanub jäniš.
Ei, vägestan!
Ed vägesta! kaik-se jäniš sanub.
Ridlihe , ridlihe. I tahtoiškanzi Pakaine kül’menzoitta jänišad. Pakaine sanub:
Iškkam kehl, jänišaine, miše vägestan sindai!

Hüvä, – hökkähti jäniš.
Pakaine tartui radho, zavodi hän jänišad kül’menzoitta. Vilud hänehe oigenzi, kül’mäl tulleil punoti. A jänišaine jokseškanzi da hüppiškanzi, mi väged oli. Jokstes-se ei ole vilu. Jänišaine turub luntme da pagižeb:
Jänišale om läm’!
Päiväine hoštab, jänišad lämbitab!
Pakaine surduškanzi, meletab: ”Mitte vägekaz om jäniš!”. A iče käreganzi lujemba, mugošt vilud oigenzi, miše kor’ puiš puhkeni, kandod räzäidaškanziba. A jänišale om üks’kaik! Hän se mägele libub, se mägelpäi kukirikku laskese, se pigašti nitudme jokseleb.
Lopuks Pakaine lujas surdui, a jänišaine ei meletaki kül’mda.
Lopi Pakaine ičeze radon, sanub jänišale:
Jose sindai, jänišaine, kül’menzoitta voiboled sinä lujas čopak!

Pakaine lahjoiči jänišale vauktan pövun. Siš aigaspäi tal’vel kaik jänišad kävuba vauktoiš pövuiš.