Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Sured toivod ”Värtin”-keskusele

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Ol’ga Mironova, Kodima. № 1, (2020), с. 3

Sured toivod ”Värtin”-keskusele
(вепсский)

Külän elo: Kalages avaitihe etnokul’turineVärtin-keskuz, kus nügüd’ külän eläjad voiba vastatas, pagišta i pajatada kodikelel, opeta vepsän kel’t, ühtneda erazvuiččihe mastar’-klassoihe käzitöiden mödhe.

Männuden voden lopusVärtin-keskusen avaiduz toi äi ilod Kalagen eläjile. Meletam, nece om lujas tärged azjtego külän i sen eläjiden täht. Ved’ amussäi täs eläba vepsläižed, kaičeba ičeze tradicij oid, veroid, pagižeba čomal pohjoižpaginal.
Nügüd’ Kalages eläb äi norid kanzoid, lapsed školas opendaba vepsän kel’t, surel tahtol opendaba vepsläižid pajoid, ozutaba scenal sarnoid vepsän kelel, ühtneba vepsläižihe praznikoihe. Kaik nece ihastoitab meid. No sen-žo aigan kaikuččen vodenke küläs kaik vähemba tegese vanhoid ristituid, kudambad muštaba enččid aigoid, voiba starinoita, kut eletihe ende, miččid radoid tehtihe, miččid praznikoid pidetihe. Vähä om niid-ki, ked nügüd’ kanzas pagižeba vepsän kelel. Ka i ei kulu jo se vepsän pagin irdoil, laukoiš, kut nece oli ende. Nadeimoiš, mišeVärtinabutab kaita vepsän kul’turad, tradicij oid, pohjoižpaginad, mel’dütoitta lapsid vepsän kelen opendamižehe, udessündutada rahvahaližid käzitöid.
Keskuses om tehtud hüvä kohenduz, om osttud uz’ kaludišt. Honused oma vauvhad. Eläjiden täht sigä jo radab kudomižen sebr i mäneba vepsän kelen kursad. Sigä vasttasoišPihläine-kollektivan pajanikad, miše repetiruida.
Pidab sanuda, miše keskusesMuzikaldoine-projektan abul zavottihe tehta muzikstudii, kus lapsed voiba änetada ičeze ezmäižid pajoid vepsän kelel. nägim, kut lapsed surel tahtol ühtniba neche projektaha i meletam, miše nece muzikstudii linneb popul’arine i eloho tuleb völ äi čomid pajoid vepsän kelel.
Värtin-keskusen praznikavaidusele tuli Karjalan Rahvahaližen da regionaližen politikan ministerstvan pämez’ Sergei Kisel’ov. Lapsed päivkodišpäi pajatiba pajon vepsän kelel i ozutiba ičeze kargmahtoid. Ministrale tuli mel’he lapsiden ezituz. Hän spasiboiči projektan ühtnikoid i homaiči, miše hüvä rad tuleb ei vaiše rahatugen abul, se ezmäi kaiked rippub aktivižiš ristituišpäi, ken todeks tahtoib tehta midä-se hüväd ičeze rahvahan i kodiröunan täht. Miše paremboitta kel’kursiden radod, Sergei Kisel’ov andoi openduzliteraturad vepsän kelel i toivoti satusid keskusen rados.
Kalagen administracij an pämez’ Natalja Silakova ozuti adivoile openduzhonusid i starinoiči planoiš tulebaks aigaks.
EzmäižidVärtin-keskusen radon satusid voi nähta ezitadud käzitöiden ozuteluz-jarmarkal, a mugažo scenal, kus mäni čoma koncert adivoiden, külän eläjiden täht.
Pidab sanuda, miše om tehtud lujas sur’ azj. panem surid toivoid keskusele. Tahtoiše, miše lapsil, aigvoččil i vanhoil ristituil oliži taht tulda vastusile sinna, mänetada aigad hüviš meliš, pagišta ičemoi kelel, opetas mihese udehe. Edes om völ äi radod, no toivom, mišeVärtintob tarbhaižid satusid.