ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Kut näd kävui adivoihe vilulinduidennoks

Kut näd kävui adivoihe vilulinduidennoks

вепсский
Младописьменный вепсский
(Karjalaine sarn)

Tal’vel mecas om vilu i näl’g.
Pidab olda tarkan, miše ei tehtas kenen-ni longikš.
Näd lujas tahtoi tabata i söda vilulindud. Vaiše se nikut ei voind tulda lähemba vilulindunnoks.
Oksidme, barboidme näd hilläšti ličese. Vilulindud ištuba, ičeze azjoiden polhe midä-se čičitaba, kaikihe polihe kacuba. Vaiše midä-se homaičebasid’-žo purahtaba oksalpäi i toižehe puhu lendaba.
Hätken näd meleti, kutžo manitada linduid. Lopuks, tuli pähä idei.
Mikš , sebranikad, mindai et kuckoi adivoihe? sanub näd vilulinduile. Ühtes mecas eläm, a toine tošt verastam. Mecživatoile pidab eläda kožmuses.
Vilulindud ičeze kesken čičitiba i sanuiba vastha:
Oiktad oma sinun sanad, näd-sizar’.
Konz kaik ühtes olemka i pakaižes om läm’. Tule ale homen adivoihe.
Tegiba lindud lavan barbhoišpäi. Toskeliba jüvid, käbuid, kuivid heinid. Nädale parahiman an ladibaani sen al om übuz, miččespäi puru mäneb, lämäd andab.
Nece om meiden päč, – sanuiba vilulindud. Kovas pakaižes sid’ lämbitelemoiš.
Näd ištub, heinäd pureskeleb i meletab, kut-žo tabata vilulindud?
Edahan ištun, en voi käbälal sada, – meletab, – pidab hüpta”.
Zavodi näd vaumitas hüpkehe, vaiše tagakäbälil rehkihe, lava sen al katkaižihe-ki.
Vilulindud ei olgoi meletomad, ned hüvin teziba ičeze adivon tabad, sikš, lavan al, ištutiba varjoičij ad. Kut vaiše varjoičii-vilulind homaiči, miše näd tahtoib hüpta, hän nökul nütki barbaižes.
Vilulindud ülähäks oksale lendiba, a näd alahaks übusehe lanksi, ani sihe reiguhu, miččespäi puru mäni.
A lendi se puru kondjan pezaspäi. Kondi sigä magazi. Senke näd vastsihe-ki. Mitte besed niil oliniken ei teda.
I kut näd läksi sigäpäimugažo niken ei nägend.
Vaiše se enamb ei mecadand vilulinduid.