Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Ongitades

Подкорпус: публицистические тексты

Младописьменный вепсский, детский фольклор

Источник: Svetlana Jeršova, Kipinä. № 6, (2020), с. 19


Ongitades
(вепсский)

Mäniba ukod kalatamha järvele ezmäšt jädme. Vezi neciš järves oli selʼged, oli puhtaz, i lunt oli völ ani vähä. Ühtel ukoižel kalatez ei mänend, nikut kala ei kokind. Hän muga tegi: ištuihe kombuile, alahaks koverzihe jäkaraižehe, kacub sinna, nägub-ik maimaižid. Konz vezi om selʼged, voib homaita, kut kalaižed ujeleba. Kämnil saupsi modon, miše paremba näguiži. A pakaine oli kova, kaik-se tal’vaig.
Kuni kacui jäkaraižehe, bard külʼmi jäha, i nikut ei voi päzuda. Kalanik ištui kombuil, käzil maihutaškanzi, kucui poigad abuhu. Poig joste tuli, ei tedand, mi tegihe. Ukoine habi šuhaiži:
- Lʼoška, bard kül’mi jäha, midä-ni tege, abuta!

Lʼoša tarkašti purasti jän ümbri bardad, pästi tatan gor’as.
Nece kuti sarnas händikahan da reboin polhe, kus händikaz pästi händan lähtkehe, miše sada kalad, a händ jädui.