Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Ozakahan laps’aigan praznik

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Irina Sotnikova, Kodima. № 6, (2020), с. 8

Ozakahan laps’aigan praznik
(вепсский)

Kezakun 1. päiv om hüvä , miše tehta čoma praznik lapsiden täht. Nece ei ole vaiše ezmäine kezan päiv, no i Rahvazkeskeine lapsiden kaičendan päiv.

Kaikuččen voden praznuitas nece čoma hüvä praznik. Lidnoiš i küliš necil päiväl lapsiden täht pidetas erazvuiččid azjtegoid, tehtas melentartuižid konkursoid veresel il’mal, lapsed lugeba runoid i pajataba pajoid. Adivoihe lapsidennoks tuleba erazvuiččed mul’tfi l’moiden da sarnoiden henged. iloiteleba lapsid irdal, vändaba heidenke erazvuiččihe vändoihe, pajataba pajoid, pirdaba kuvid asfal’tal. I tobjimalaz, konz praznikprogramm lopiše, lapsiden täht tehtas stol erazvuiččidenke magedusidenke. Mugoine praznik kaiken jätab lapsiden südäimihe kaikid lämembid muštlotesid.
Necil vodel heittihe kaik joukazjtegod lapsiden täht. No ei tarbiž tusttuda. Äjad gruppad VKontakte-verkos vaumičiba melentartuižid online-azjtegoid lapsiden praznikaks. Muga Vidlan Vepsän fol’klorkeskusen radnikad toiba lapsile äi hüväd mel’t, ilod. tegiba lapsiden täht melentartuižen online-programman. Išttes kodiš lapsed voiba kacta tätüspektaklin, ühtneda konkursoihe, mastar’-klassaha. Oli tehtud äi erazvuiččid ozatelendrolikoid i videoprezentacij oid lapsile.
Vepsän fol’klorkeskusen käziradoidenKädekaz-studij an ohjandai Tatjana Sergejeva ozuti, kut šlikuižespäi voib tehta jänišaižid. Ende mugoižid jänišaižid tegiba baboid ičeze vunukoile i starinoičiba lugetišid, pribautkoid, sarnoid. Nece mastar’-klass tuli mel’he lapsile. TätüteatrPeiveineozuti čoman sarnan neglikon polhe. Mugažo oli tehtud kuviden konkurs asfal’tal i äi tošt. Spasib Vepsän fol’klorkeskusen radnikoile mugoižes melentartuižes programmas lapsiden täht.
Tarbiž, miše kaikuččel lapsel oliži ozakaz laps’aig. I vaiše aigvoččišpäi rippub, miččen se linneb. Ved’ lapsen muhu i ozakahad sil’mäd, nacein, oma kaikid suremb bohatuz mirus. Armastagat i kaikat ičetoi lapsid!