Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Paušin Šan’uu. Gostih lyydilaižilluo: lyydilaine kuulugu-2022

Paušin Šan’uu

Gostih lyydilaižilluo: lyydilaine kuulugu-2022

карельский: людиковское наречие
Новописьменный людиковский
Amuužes aigas d’oga kyläs, d’oga hierus ainoz pidettih omad pruaznikkad, kudamiil kävydih ad’voih toine toižiile. Gu derein’as pidettih omad kyläpruaznikkad, siid sinne gost’ad tuldih toižiis kylispiäi. Pruaznuittih muga: huondeksel emändäd d’o striäpitäh, gu tietäh, što toižiis kylispiäi tuldah ristikanzat, loitozespiäi tuldah d’o ehtäl, a ken lähembä eläy, siid huondeksel. Konz gost’ad tuldih, ezmai kävydih kalmižemale, a päiväl emändäd da ižandäd poččivoittih omiid gostiid magedil piiragoil daigi toižiil syömižiil.
Täl vuodel, kezakuul, Kielen, literatuuran da hištorijan institutan tiedustajad oldih keradomatkas lyydiläižiid kyliid myöti Kompohd’an, Priäžan daigi Anuksen piiriis. Myö keräžimme paginmaterjalad, kirjutimme diktofonale daigi kamerale kielenozuteksed, paiči sida keräžimme etnograafižiid materjaloid, kudambad kuvatah, ezimarkaks, lyydilaižiin muahepanend-, miehelemänend, rodil’noi tabad i rahvahan pruaznikkoid. Olimme hyväs mieles siit, što meiden moned informantad muštettih hyvin, kus da konz pidettih omiid rahvahan pruaznikkoid. Kai, midä myö tiedustimme meiden keradomatkan aigah, tahtoižin ozuttada täs kird’utukses. Moned pruaznikad oldah d’o tietty O. Ognevan da A. Konkan Pyhät da arret- kniigaspiäi, no meile puutuigi keräta uutt tiedodgi. Nygyy, konz tiedätte, midä pruaznikkad pidetah erähäs lyydilaižes kyläs (ezim., Spuasanpäiv Priäžas, Il’l’anpäiv, Stroič Kend’ärves imi) voitte tulda gostih omilluo. Tervheks tulda ad’voih lyydilaiželluo!

Lyydilaine kuulugu-2022
Pakažkuu
14.1.
Vahn Uuz’ vuoz’: Lidžmi (Priäžan piiri)
29.1.
Tal’v-Pedru: Laht (nygyy Pyhärvi, Priäžan piiri)

Tuhukuu
12.2.
Iivananpäiv: Pyhäniem, Huot’niemi (Kompohd’an piiri); Lidžmi (Priäžan piiri)
15.2.
Srietind: Mecuoiniem (nygyy Kujärv, Anuksen piiri)

Sulakuu
25.4.
D’umaldomanpäiv: Syrd’ (nygyy Pyhärvi, Priäžan piiri)

Orazkuu
6.5.
Keväz’-Dyrgi: Dyrkänmägi, Koikkar, Hal’därv (Kompohd’an piiri)
22.5.
Keväz’-Miikul: Novikuo (nygyy Kujärv, Anuksen piiri); Čarniemi (nygyy Pyhärvi, Čarniemen uuličče, Priäžan piiri); Liidečura (nygyy Kendärv, Kompohd’an piiri)

Kezakuu
2.6.
Voznesend’: Kukuoiniem (nygyy Kujärv, Anuksen piiri); Tiudii (Kompohd’an piiri)
12.6.
Stroič : Kendärv, Pyhäniem, Suar’ (Kompohd’an piiri)
13.6.
Duuhanpäiv: S’ola (nygyy Kujärv, Anuksen piiri)

Heinkuu
7.7.
Iivananpäiv: Syrd’ (nygyy Kujärv, Anuksen piiri); Deššu (Kompohd’an piiri); Siidniemi (nygyy Simaništo, Siidniemen uuličče, Priäžan piiri)
9.7.
Tiifinskuo: Paloniem (Anuksen piiri)
12.7.
Pedrunpäiv: Laht (nygyy Pyhärvi), Siidniemi (nygyy Simaništo, Siidniemen uuličče) (Priäžan piiri); Suar’ (Kompohd’an piiri)
14.7.
Kuz’moi da Dimjoi: Dyrkänmägi (Kompohd’an piiri)
21.7.
Kazanskuu: D’ogensuu (nygyy Kujärv, Anuksen piiri)
29.7.
Il’l’an piätnič : Mecuoiniem (nygyy Kujärv, Anuksen piiri)

Elokuu
2.8.
Il’l’anpäiv: Pyhärvi, Čarniemi (nygyy Pyhärvi, Čarniemen uuličče) (Priäžan piiri); Tuošla (Anuksen piiri); Suunusuu, Mundärv (Kompohd’an piiri); Nuamoil (Änižen piiri)
14.8.
Makovei: Suar’ (Kompohd’an piiri)
19.8.
Spuasanpäiv : Priäže (Priäžan piiri); Koikkar (Kompohd’an piiri)
28.8.
Emaganpäiv: Hidniem (nygyy Kujärv, Anuksen piiri); Pyhäniem, Pälärv, Homselg (Kompohd’an piiri)
31.8.
Frolanpäiv: Kukuoiniem (nygyy Kujärv, Anuksen piiri); Pyhäniem (Kompohd’an piiri)

Sygyz’kuu
11.9.
Kuiv-Iivan: Tiudii (Kompohd’an piiri)
27.9.
Sviižoi: Agveh (nygyy Kujärv, Anuksen piiri); Lidžmi (Priäžan piiri)

Ligakuu
14.10.
Pokrou: Priäže, Pyhärv (Priäžan piiri)

Kyl’mkuu
1.11.
(4.11.) – Kegri: D’ogensuu (nygyy Kujärv, Anuksen piiri)
8.11.
Mitrijanpäiv: Yliči (nygyy Kujärv, Anuksen piiri); Vornovankylä (Kompohd’an piiri)
14.11.
Kuz’moi da Dimjoi: Dyrkänmägi (Kompohd’an piiri)

Tal’vkuu
9.12.
Sygyz’-Dyrgi: Dyrkänmägi, Koikkar (Kompohd’an piiri)
17.12.
Varvuoinpäiv: Homselg (Kompohd’an piiri)
19.12.
Sygyz’-Miikul: Novikuo (nygyy Kujärv, Anuksen piiri); Luodehkylä (Kendärv, Kompohd’an piiri).