ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Aldohina Ol'ga. Uvven Vuvven kyly

Aldohina Ol'ga

Uvven Vuvven kyly

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Jo ammui himoitti kirjuttua lehteh, ga ainos löydyi toizii dieloloi. Nygöi on jo pordahil Uuzi Vuozi, sendäh tahton sanella, midä minun perehes rodih seiččietostu vuottu tagaperin 31. talvikuudu.
Se rodih Suojärven piirin Hauduvuaran kyläs, kus minä silloi elin da piin huoldu omas muamas, kudai oli sogei. Uvven Vuvven pruazniekakse meillyö tuli Alla-sizär Kostamuksespäi. Piätimmö myö sizärenke lämmittiä kylyn. Rubeimmo lämmittämäh jo huondekses. Päiväl kačommosavu truvaspäi ei nouze... Otimmo pordahat, nouzimo levole da rubeimmo purastamah jiädy truvas. Kai meni sudre. Kävelimmö kylys ymbäri, ga nimidä emmo voinnuh keksie. Kyly on jo täyzi savuu.
Tuli ildu. Muamo jo šuorivui kylyh. Ga vezi kylys on viluhiilutimmo viet kois da toimmo kylyh.
Lähtimmö kylyh muamanke, jaksatimmo händy da istutimmo korgevimale laučale. Muamo kyzyy la ližäkkiä hos löylyy. Ga löylyy kylys nivouse ei ole. Ruttoh pezimmö muaman, lattiele lykimmö räččinän da kuadiet, ku jallat ei kylmettäs, dai lähtimmö kodih. Sit Allanke kahtei lähtimmö kylyh, ga pezevymäh emmo ruvennuh, sendäh ku ylen vilu kylys oli. Vaihtoimmo alussovat dai juoksimmo järilleh kodih. Muamohäi pani diivua, ku pezevyimmö muga terväh.
Huondeksel 1. pakkaskuudu lähtimmö kylyh ottamah sobii. Ga sovat muga lujah tartuttih lattieh, ku pidi kirvehel leikataennehäi oldih kovat pakkazet.
Sidä kylyhkäyndiä mustelemmo da nagrammo joga vuottu.