ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

St’oppi da lumiukko

St’oppi da lumiukko

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Tänäpäi oli ylen hyvä siä. Eigo tuulluh, eigo tuučannuh. Ei olluh ni kovua pakkastu. Toiči ozuttelihes päiväine. Kai ymbäri oli čoma. Puut, kodiloin levozet da laučatkai oldih lumes. Yöl oli pannuh lundu. Huondeksel St’oppi suomi troppazet pihas, pani syöndykodazeh linduzile suurimua da lähti sizärenke luadimah lumiukkuo. Hyö luajittih yksi suuri da kaksi pienembästy lumikiäkkyy. Net azetettih piälekkäi. Piäh lumiukole pandih vahnu mustu rengi. Silmät lumiukole lapset azuttih hiilis. Nenän sijah pandih morkouhku. Suu da käit luajittih varbazis. Kädeh lumiukole annettih vahnu vastu, a kaglah sivottih ruskei kaglupaikku. Kodih lapset tuldih hyväs mieles. St’oppi vie äijän kerdua juoksi ikkunalluo ihailemah talvipihua da čomua lumiukkuo.