Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

”Kalevala” livvikse

”Kalevala” livvikse

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Kalevala-eepossu on kiännetty enämbi migu kuvvelekymmenele kielele. Se on kiännetty karjalan kielelegi. Livvikse "Kalevalan" kiändi Zinaida Dubinina, vienakseRaisa Remšujeva. Liygiläine Zinaida Dubinina on nerokas kiändäi, kirjuttai, runoilii, opastai, oman kielen akkiloiččii da puolistai. Hänel on piässyh ilmah äijy kniigua. Zinaida Dubinina on alalline Oma Mua -lehten, Kipinä-žurnualan da Taival-almanuahan kirjuttai. Hänen kirjutuksii puaksuh suau lugie nämmis painoksis.
Zinaida Dubinina on roinnuhes vuvvennu 1934 karjalazeh Lumatjärven kyläh. Tämä kylä on Anuksen piiris Kotkatjärven kyliä lähäl. Zinaida Dubinina opastui Petroskoin pedagouguopistos. Hänes rodih algukluassoin opastai. Äijän vuottu Zinaida Dubinina ruadoi algukluassoin opastajannu Uutjärven školas, sit Kotkatjärven školas. Zinaida Timofejevna oli enzimäzii karjalan kielen opastajii. "Kalevalan" runoloi häi rubei kiändämäh vie silloi, konzu opasti lapsile karjalan kieldy školas. Karjalan kielen urokoil lapset lugiettih niilöi. Vuvvennu 2009 Suomes piästettih ilmah Zinaida Dubininan kiänetty "Kalevala". Se oli tärgei tapahtumu Ven’an da Suomen puolel kaikile eläjile karjalazile.