Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Lazarev Ivan . Toko vai hukku!

Lazarev Ivan

Toko vai hukku!

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
Vuvvet 1980. Minä muutin elämäh muatkoilluo, sentäh gu kuoli akan tuatto. Kodi oli Anusjoven rannan kauti menij äl pihal, mečän reunu jo joven tagan algavui.
Minä suvaičin kävvä meččuimah jänölöi ajokoirienke, dai yhteltiedy suaha pyylöi piičkutukseh, enimytteh sygyzyl, konzu pyyt vie ollah nuoret da luottajat, harjavumattomat. Minul oli moine ajokoiru, kudai minule ei olluh mieldy myö, ei tahtonuh eččie jänöidy, minul pidi ičel löydiä jänöin jälgi, sit äski häi yhtyi ečindäh da ajandah. Toizet mečästäjät nevvottih ottua Piiteris elättihuonukses emäččykoiraine, net, ei gu minun ižäččykoirat, ruatah enzi vuvves elaij an loppussah.
Sit minä tuttavien vuoh zakažiin Piiteris emäččyajokoirazen. Tuttavat se tuodih, hindua ei sanottu, voibi sanuo lahjoitettih. Dai toven, hänel ei olluh vie ni vuottu, ga vai kerran-toizen puutui mečästykseh, dai jo iče rubei eččimäh jänöidy, dai häneh yhtyigi minun ižäččykoiru, kudai oli kahtu kerdua korgiembi dai raviembi. A konzu ižäččykoiru kaimuau jänöin, häi uvvessah nostau viärysilmän, dai se jatkau ajandan. Se pyvvändyaigu oli minul ylen lykykäs, tostu mostu ni musta en. Minun syväin pajatti heijän ruaduo da yhtevytty.
Ga tossuvuvven tuli vilu, lumehine talvi. Ižäččykoiru vie kudakui tungihes lumes läbi, a emäččykoiru puaksuh uppoi lumeh, siepäi pidi händy kai kaivua.
Hukil silloi oli vaigei. Koirii minä piin voljeras, jogahizel oli oma koirankoda.
Kerran oli minul ehtyvuoro ruavos. A tyttäret muga miellyttih koirazeh, ga otettih ičenke kylyh, pezetettih da nimidä parembua ei keksitty: kuivattih kois, sit azuttih halgosaruah olgilois da ribulois pehmei, lämmin sija da salvattih sarai puuhizel, omil käzil azutul kr’uučkazel. Minä sidä ni tiedänyh en, uinoin jälles ruaduo. Havačuin yöl kahten čuasun aigah: voljeras kirguu, riehkihes, haukkuu, röngyy ižäččykoiru. Hyppäin selgiemäh, pihal pakkaine, tuhu. Muatkoi nouzi:
Mibo rodih?
sežo rubei selgiemäh.
Minä lähtin pihale, kačon: saruan veräi avvoi, koiru mielis liikkuu haukundua. Menin kodih fonariekkua ottamah. Muatkoi kyzyy:
Midäbo sie?

Halgosarai on avvoi.
Ga sie on sinun armahaine koiraine.
Minuu kai higeh iški. Lähtin pihale, sarai tyhjy, puuhizen kr’uučkazen hukku maltoi avata käbälil. Tarkastin voljeranei ole! Tartuin piäh, ga midäbo ruat!
Tulin pertih. Muatkoi:
Midäbo?

Ga hukat otettih minun armahaine.
Mittuot hukatbomžat, humal’niekat barakaspäi otettih, syödih sinun armahaine.
Undu ielleh ei olluh. Minuu säräitti.
Huondeksel, mis vai valgeni, otin orožan da lähtin eččimäh, kuspäi tuldih nenne hukat.
Silloi koit oldih kahtel perehel, sit myö nuaburiloinke kai syömizien jiännökset kuavoimmo erillizeh kohtah joven rannal, sinne käydih koirat, ga hukat... Tottu, havvas kai oli huškutettu, levitetty da lähti kummalline hukan jälgi, buitegi midälienne ribaitti.
Lähtin jälgie myöte karjal kartečil zar’aditun orožanke. Jälgi vedi joven kauti, toizen rannan sil kohtal, kus randu oli kaikis enimäl lačču, punaldi meččäh.
Menin ielleh jälgie myöte. Ei loitton rannas algavui aho. Kačon, ga kai polletettu, kai koiran karvas, klakkulois. Lövvin omas armahazes vai hännän mustokse.
Čakata tyttäriiga hyö eihäi tietty, gu hukat tullah kyläh, kus jogahizen koin pihas on koiru.
Minä soitin Mečästäjien yhtistykseh, sanottih, minun koiraine ei ole enzimäine. Konzu mečästäjät tapettih hukku, tundiettih, gu se oli, kudai puutui raudoih, ga piäzi, gu kapurdi oman jallan, pagei kolmel, sit ielleh ei voinnuh mečästiä, ečči syömisty dorogan da joven rinnal.