ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Aleksandr Barancev. Pelduoižen školan opastai

Aleksandr Barancev

Pelduoižen školan opastai

карельский: людиковское наречие
Новописьменный людиковский
D’o ammui Pelduoižes oli škola. Meiden aigah sigä opastettih kolmandeh klassassuai. Ken tahtuoi opastuda edelleh, lähti opastumah lidnuoih da vie ken kunna. Školas meid opastettih kird’ah, muud nimidä ei opastettu. Kouz minä zavodin školah kävydä, enzimäižen opastajan minul oli miez. Hänt kučuttih Mihail Olekseič. Ende školad niken meis ei maltanu nimidä kird’uttada, ei maltanu nimidä lugeda. Oman opastajanke myö opastuimme sih. Meiden opastai abutti ainoz meile opastandas da nevvoi meiden ruados. Kouz häin lähti penzijale, tänne uuzi škola strojittih, i lapsid opastettih toižed opastajad. No siid minä d’o en opastunu školas.