ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Barhatova L'udmila. Grigorij Vvedenskoilla — 235 vuotta

Barhatova L'udmila

Grigorij Vvedenskoilla — 235 vuotta

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный тверской
Grigorij Vvedenskoj šyndy 20. sent’abr’ua vuodena 1782 papin pereheššä Kozlovan kyläššä. Hiän opaštu Tverin seminuarissa i hyvin lopppi žen v. 1808. Tverin seminuarissa ših aigah opaššettih monda kieldä. Äijän tverinkarielazie opaštu šilloin pappiloiksi, kun vallalla pidi hiän vuoh šuaha yhtehyttä kylin eläjinke. Vvedenskoin pani papiksi Tverin Arhirei Mefodij 7. aprel’ua v. 1813 Kozlovan kirikköh hänen tuaton šijah. Händä kyläläzet kučuttih Riigo-papiksi.Vvedenskoiloin rovušša kaikin miehet oldih pappiloina.
Pereheššä paistih karielakši. Riigo-papin muamoh oli karielane. Hiän šyndy Prudovan kyläššä Trestnan volostie. Grigorij Vvedenskoin naine Matrona Mihailovna oli Glubokoin kyläštä. Heilä oli nellä poigua i šeiččimen tytärdä. Kolme poigua liettih pappiloiksi.Yksi tyttäreistä oli miehellä Tolmačun papilla. Vuodena 1819 oli kiännetty Jevangeli Matfeista. Vvedenskoinke yheššä luajittih kiännöštä Matvei Zolotinskoi da kylän talonpoijat. Svätoi Sinoda paino Jevangelin Matfeista Piiterissä v. 1820 i bluaslovi pappiloilla ruavon jatkamist’a. Hyö kiännettih vielä Jevangelin Markašta. Vain že jäi kiänkirjutukšella. Molemmat Jevangelit oldih kirjutettu kirillicalla, kumbazeh oli lizätty kolmetoista znuakkuo.
Jevangeli Matfeista on enžimmäne painettu karielan kielellä svätoi kniiga. Kuin toizilla rahvahilla oli, što kirjutandakielen alguna oli Jevangelin kiändämine, niin on i meilä karielazilla. Jevangelin kieli on maltettava nygyzilla karielazilla. Grigorij Vvedenskoi eli pitän elännän, hiän kuoli 23.dekabr’ua vuodena 1865. Jevangeli Matfeista voit löydiä Tverin universitetan bibl’otekašta da Internetašta.