Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Kirjavad nitid

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Kodima. № 5, (2009)
Maria Ijudina

Kirjavad nitid
(вепсский)

Petroskoiš om avaidanus kudondtöiden ozuteluz. Sen nimi omKirjavad nitid”. Nece ozuteluz om suren festivalin pala, kudamb Venämal om tehtud vaiše ezmäižen kerdan. Ende kaitihe kudondtradicijoid kaikuččes küläs, ani kaikuččes pertiš oli stavoid. Nügüd’ rahvahan tradicijad kadoba hilläšti. Festivalin tegijad tahtoiba johtutada niiš da udessündutada.

Enamb seičemedkümned mastarid erazvuiččiš Venäman polišpäi oma tulnuded Petroskoihe ozutamha ičeze kudondtöid. kuti ühtenzoitaba ičezes vanhoid tradicijoid da nügüd’aigaižid melid. Ozutelusel om ezitadud hurstid, pühkmid, vöid, erazvuiččid kostümoid.

Kaik kacujad, ked tuleba necile ozutelusele, voiba tedištada erazvuiččid kudondtöiden tehnikoid, sada tedoid enččiden poimetižkuviden znamoičendas. Ozutelusen avaidamine tehtihe Petroskoiš semendkun 7. päiväl i se radaškandeb kezakun 7. päivhasai. Kaik tahtnikad voiba tuldaOzuteluz-zalaha”, mi om Leninan irdal, pertiš nomer 26.