ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Smirnovin suadibapäivä

Smirnovin suadibapäivä

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный тверской
Jyrrillä da Oksʼolla on suadibapäivä. Hiän perehellä on 10 vuotta. Hyö äijäldi šuatah toine toista. Pruazniekalla Kozlovalla tuldih kaikki Oksʼon rodnʼat Mikul’n’alda.
Oks’on vanhembie kučutah Riigo da Dar’u. Riigolla on 64 vuotta, Dar’ulla on 63 vuotta. Hyö molen ollah pensiillä.
Oks’on vellie kučutah Ondrei. Hänellä on 39 vuotta. Ondrei on vrača. Hiän on naizissa. Hänen naista kučutah Mar’u. Mar’ulla on 37 vuotta. Hiän ruadau klubašša. Heilä on kolme lašta. Oks’on vanhin plemännikkä on Onto. Ontolla on 13 vuotta, hiän opaštuu školašša. Keškimmäne plemännikkä on Anni. Annilla on kahekšan vuotta, hiän tože on školan opaštuja. Anni da Ol’o opaššutah yheššä kluassašša Kozlovan keškiškolašša. Mulloin Mar’ulla da Ondreilla šyndy toine poiga, Mikki. Mikki on Oks’on nuorembi plemännikkä, hänellä on yksi vuoži. Ol’o da Ars’o nagole äijäldi vuotetah dvoirodnoida vellilöidä da čikkuo gostih. Hyö šuatah kizata yheššä.