ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Kuin luadie piiraintaiginua

Kuin luadie piiraintaiginua

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный тверской
Aivoin huomnekšella tytöt tuldih šoppeh, šielä buabo opašti heidä valmistamah piiraintaiginua. Midä einehie pidi taiginah, kaikki oli jo varuššettu stolalla.
Tytöt, Nata i Maša, katettih tukat valgeilla paikkazilla, šivottih pelvašperennikät, kyžyttih buabolda:
Midä enžiksi meilä pidäy ruadua?

Jauhuo pidäy šiegluo, štobi hänen keškeh ei jäis’ nimittynäzie soruloida.
Millä jauhuo pidäy šiegluo?
Täššä on šiegla, täššä jauhot.
Kodvan tytöt šieglottih jauhuo, a buabo ših aigah palavoitti litran maiduo, valo hänen taigina-aštieh, pirotti šinne 50 grammua šeppiä, peskuo da šuolua vähäzin, ynnäh mittuamatta. Buabo mahto hyvin arvata midä da min verran pidäy taiginah, no tyttölöillä neugo ylen hyvin, šano heilä, konža jauho oli jo valmis’:
Kuunnelgua tarkah, voiččou kirjuttua, a mie hyvin muissan midä da min verran jogo taiginah pidäy:
Otamma yhen litran maiduo, vähäzeldi šidä palavoitamma.
Pirotamma 50 grammua šeppiä. Otamma viizi grammua šuolua, 100 grammua peskuo, yhen jäičän. Šidä kaikki ylen hyvin ševotamma, pirottuan vähäzin jauhuo. Katamma puhtahalla käzipaikalla, panemma lämbimän kiuguan reunah noužomah. Konža taigina noužou da kažvau puolda šuuremmakši, piekšämmä, liziämmä jauhuo, šidä tuašen noššamma muiguomah da noužomah. Kahenkolmen čuasun piäh taigina on valmis’, voit paistua piiraida.
Nasto-buabo jo aivoin huomnekšella keitti risukuašan, žuari lisičkat šuurella riehtilällä, pilko juablokat. Risukuaša da šienet jo jähyttih, nyt oli jo hyvä luadie piiraida...