ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Vera Mednikova. Maidnedal’

Vera Mednikova

Maidnedal’

вепсский
Младописьменный вепсский
Maidnedal’ om endevanh slavilaine praznik. Maidnedalil rahvaz kaimdab tal’ved da vasttab kevät, ristitud varastaba lämäd säd da londusen vajehtesid.

Maidnedal’ oli sur’ praznik. Praznik jatkui nedalin. Kaikuččel päiväl oli ičeze nimi, kudamban abul voib el’geta, midä tehtas necil päiväl.

Ezmärg – “Maidnedalin vastuz”. Ristitud libuiba korktale mägele, pajatiba pajoid, vastsiba Maidnedalid.

Tožnarg – “vändod”. Necil päiväl prihad eciba nevestoid, neiččedženihoid.

Koumanz’päiv – “magedkel’”. Kuctihe adivoihe ičhižid da vasttihe heid kürzil.

Nellänz’päiväd nimitadihelevedaks nellänz’päiväks”. Rahvaz šurgi, vändi, iloitelihe.

Pätnič – “anopen eht”. Necil päiväl kuctihe anoped adivoihe sömhä kürzid.

Sobat – “nadon päiv”. Nor’ mil’l’ lahjoičeb nadoile lahjoid.

Pühäpäiv – “kaimduz”. Kaimatihe tal’ved, polttihe pölgöitint da vasttihe kevät. Necidä päiväd kuctihearmahtusen päiväks”. Kaik ristitud pakičiba armahtust toine toižel pahoiš tegoiš.

Maidnedalil kürzad oma päsömine. Maidnedal’ oliJarilan”, Sündun-päiväižen praznik. Nügüd’-ki maidnedalil rahvaz paštab kürzid. Ende kürzil oli ritualine znamoičend. Kehkerad, käbedad, huladkürzad koskuba päiväižehe, kudamb paštab kaik enamba i pidemba.

Ende, nacein, kürzad oliba kaikid popularižemb sömine venän da vepsän rahvahal.