ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Nikolai Abramov. Kalliž praznik – Vägestusen päiv

Nikolai Abramov

Kalliž praznik – Vägestusen päiv

вепсский
Младописьменный вепсский
Venämas om äi erazvuiččid praznikoid, vaiše nece seižub ezmäižel sijal. Vähäižeta 65 vot tagaz meiden kazvatajad vai heiden tatad i mamad vägestiba Sures voinas, miše voižim nügüd’ eläda, kazvatada leibid, venuda äniknitül, külptäs meres, armastada toine tošt ...

Vähemba i vähemba jäb meiden male ristituid, kudambad oliba Sures voinasneciš jügedas aigas pidab maksta ičeze arvon, ka i vozid ližaneb voinas olijoile ... Tarbiž sanuda, miše minun kodiman Piterin agjan Ladv-külähä-ki nügüd’ om jänu henghe vaiše üks’ Suren voinan veteranJefim Sem’onovič Pavlov. Hänen polhe meiden lehtesen nomeras linneb völ sur’ kirjutez, a tämbei minä tahtoin sanuda, kut praznuičiba 9. semendkud Ladvas.

Praznikad kanman 8. semendkud Ladvan kul’turpertiš, kudamban pämehen om Galina Karpova, oli tehtud hüvä eht-vastuz veteranoiden täht. Jefim Sem’onovič Pavlov ičeze tervhuden tagut ei voind tulda sille, vaiše küläs eläba völ radon veteranadristitud, kudambad voinan aigan radoiba öd i päiväd, miše lähenzoitta necidä Vägestuzpäiväd. Necil ehtal klubas pagižiba Alevtina Vas’kinan, Maria Aleksejevna Abramovan, Ivan Stepanovič Käpänovan polhe.. ...

Voinan radon veteranoile andoiba lajoid rajonan administracijaspäi, heiden täht Ladvan kul’turpertin ansambl’an ühtnikad lugiba runoid, pajatiba pajoid i sanuiba lämid sanoid. Tarbiž sanuda, miše erased voinan radon veteranad iče-ki oma necen fol’klor-gruppan ühtnikad i solistad.

Lopuks sil ehtal oli keratud klubha hüvä stol. Kaikid veteranoid, adivoid jotiba vinal i čajul.

9. semendkud homendesespäi rahvaz Ladvaspäi i lähembaižiš külišpäiäjil meiden aigal oma mašinadtuliba kaumaižile muštmaha ičeze heimoid. A keskpäiväd läz kaik ristitud tönduiba saldatoiden kaumale.

A 12. časud päiväd kaumaižil töndui miting. Tarbiž sanuda, miše nenil sijoil verhid saldatoid-okkupantoid ei olend, sikš ku heid azotadihe 60 virstad Ladvaspäi. Voinan 1941-1944 vozil täs oli gospital’, kus nelläs vodes koli äi meiden saldatoid, kudambid pandihe-ki maha ühthe surhe kaumha. Möhemba todihe i letihe kivesine muštpacaz. I kaikuččel kevädel Vägestusen päiväl keradase rahvaz muštmaha ristituid, kudambad andoiba ičeze henged meiš, meiden elos i ozas.

Necil päipaštkevaz’päiväl riktud saldatoiden kaumanno voi vastata kut vanhoid veteranoid, muga heiden vunukoid i pravunukoid-ki, saldatoid, kudambad oliba Afganistas i toižiš voiniš. Möst Ladvan kluban radnikad, folkloransabl’an ühtnikad sanuiba lämid sanoid, pajatiba hüvid pajoid. Vaiktiminutal mušttihe kaikid, ken ei tulend voinaspäi