Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Uzištod

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Kodima. № 10, (2009)

Uzištod
(вепсский)

Vepsän kul’tursebrale täudub 20 vot

Täl vodel vepsän kul’tursebrale täudub 20 vot.
Planuitas praznuita jubilejad redukun 20. päiväl, tožnargen. Praznikeht linneb tehtud Petroskoin Rahvahaližes teatras, kuna kuctas äi adivoid. Heid varastab melentartuine, čoma praznikprogramm. Ozatelmaha sebrad tuleba ristitud erazvuiččiš polišpäi: Karjalaspäi, Piterin da Vologdan agjoišpäi. Praznikale kuctas äi pajo- da kargsebroid. Niiden keskes om Šoutjärven rahvahan hor, ”Noid”-, ”Vepsän

hel’m”-, ”Randaine”-, ”Linduižed”-, ”Armas”- ansamblid da äi toižid.


Ehtal starinoitas da ozutadas sebran satusid, kudambid oli saidud neniš voziš. A tehtud oli, todeks äi: sebran abul vepsän kel’ tuli školihe, oli paindud enamb 20 kirjad, oli tehtudKodima-lehtez, sündui vepsläine literatur, sebran abul rahvaz tedišti, ked oma vepsläižed.

Praznikehtal ezitadas fotokuvid, videoänetusid, kaik, midä om sidotud sebran istorijaha. Nügüd’ vepsän kul’tursebr vaumičese jubilejaks. Sügüz’kun 15. päiväl se tegi suiman, kudambal pagištihe, midä völ pidab tehta praznikaks: sebral om äi hüvid holid. Se kucub rahvast praznikehtale!

Šoutjärven uz’ škol avaidase sügüz’kus

Šoutjärven školan ezmäižed sauvondradod loptas sügüz’kun lopus.
Sauvojad toivoba: pigai külän eläjad, openikad da opendajad saba hüvän lahjannügüdaigaižen sportzalan, harjoituzkaluiden zalan da kodikahan sömsijan. Miše prihaižed saižiba sauvojan mahtoid, a neičukaižed opendaižihe tehta käzitöid, om stroidud čomad klassad käzitöurokoiden täht.

Rahoid školan sauvondradoile anttas federaližes büdžetaspäi. Kaik Šoutjärv-külän eläjad varastaba, konz uz’ škol avaidab ičeze verajad. sanuba, miše uded školan honused ei jägoi tühjikš.