Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Kädekahad vepsläižed mastarid

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Kodima. № 4, (2009)
Vera Mednikova, Pondal

Kädekahad vepsläižed mastarid
(вепсский)

Keväz’kun 18. päiväl Babajevo-lidnas kodirandan muzejas avaitihe ozuteluz, kudamban nimi om Rahvahaližed tehmused. Neche ozutelusehe ühtniba mugažo Pondalan da Kujan eläjad.

Neniden küliden mastarid toiba ozutelusele erazvuiččid tehmusid. Niiden keskes om reguzid, puzuid, polovikoid, poimetišid, sidomuzpühkmuzid i tošt.

Mihail Pavlovič Smirnov Pondal-küläspäi ozuti, kut tarbiž tehta reguzid. Fotoil om ozutadud kaik reguziden tegendan etapad.

Toine mastar’Nikolai Mihailovič Savin mahtab tehta erazvuiččid puzuid. Nügüd’ linneb puzuid meiden vepsläižes muzejas-ki. Om völ äi toižid-ki mastarid meiden küliš.

Neche ozutelusele ühtni mugažo Svetlana Pl’uhina. Hän toi ozutelusele ičelaz tehtudBereginä-tätüižen da plettud laidaižil vön. Iče Svetlana Jakovlevna eläb Petroskoi-lidnas, no paksus ajelese adivoihe Päžjärv-külähä.

Voib sanuda, miše rahvahaližiden tehmusiden vero eläb völ muštos, i ned eläba i oma tarbhaižed meile nügüd’-ki.