Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

i

язык: вепсский

часть речи: союз

1 значение

  • русский: и
  • английский: and

    синонимы:
    da (ru: да; и, en: and)
    dai (ru: да и, en: and; and indeed)

Примеры (8950)

лучший отличный хороший плохой

1. Nedalin panimei srokun, i toižen pühänpejan svad’boičimei. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. A nenile akoile plat’jad andoimei stolan taga, kerazimei i kaikile andoimei. ( Kut eduu mehele mändihe)
3. Nu ka voikin’ muga: «Libed linduižem, säditei i sobitei kalhiže sobeižihe, kalhiže kengeižihe, čomihe sädoižihe. ( Kut eduu mehele mändihe)
4. A miid’e polespei hiimokund ka kaik vastha mändas, ninga širinkale siižutasoiš i kaikučele kät anttas. ( Kut eduu mehele mändihe)
5. Nevest jäl’gmeižuu peivuu jo uden paran-se päle pani, suukuižen i voiki:

«Rodimįi roditel’, kal’l’iž kazvatai,

sädatid i sobitid mindei kal’hižihe da sobihe,

spravid' i ladid' verhile viluile armhižile

äjou aigalaz, äjou norelaz.
( Kut eduu mehele mändihe)
еще примеры >>
6. Nevest jäl’gmeižuu peivuu jo uden paran-se päle pani, suukuižen i voiki:

«Rodimįi roditel’, kal’l’iž kazvatai,

sädatid i sobitid mindei kal’hižihe da sobihe,

spravid' i ladid' verhile viluile armhižile

äjou aigalaz, äjou norelaz.
( Kut eduu mehele mändihe)
7. Nevest jäl’gmeižuu peivuu jo uden paran-se päle pani, suukuižen i voiki:

«Rodimįi roditel’, kal’l’iž kazvatai,

sädatid i sobitid mindei kal’hižihe da sobihe,

spravid' i ladid' verhile viluile armhižile

äjou aigalaz, äjou norelaz.
( Kut eduu mehele mändihe)
8. Ii min’ turbeižiš ole likuižoitta i krasuižoitta sinun vouktad da voudast’-se». ( Kut eduu mehele mändihe)
9. En juuda ka ni likuižoitta, ni krasuižoitta i gul’aižoitta sinun vouktad da voudašt’». ( Kut eduu mehele mändihe)
10. Niidižehtan pän sugd’as, ičein hiim sugib, sugoudab, kerdan vedoudab da sid’ hän kaikil’ kaglas voikab muga: «Minun kal’hen da kasaižen sugitei i tazoitatei, vötei vos’kalhele praznikale-se, verhiže avaroihe armoižihe». ( Kut eduu mehele mändihe)
11. Sigoupei vededas mugoman alastoman, ülähäks libub i pal’hau jougou jokseb storoškaha. ( Enččid’ primetoid’)
12. Jesli koiraine nutab suženijan polespei, sihe i mehele mäned. ( Enččid’ primetoid’)
13. Nügude grähkad ele da i huiktad ele. ( Enččid’ primetoid’)
14. Oma ižandeižed i nügude, a nähkoi em. ( Enččid’ primetoid’)
15. emageižed i oma ižandeižed. ( Enččid’ primetoid’)
16. Käveliba da i ližad eleli. ( Enččid’ primetoid’)
17. Minun mamoinno käveliba, hän probui abutada da i kebjendab. ( Enččid’ primetoid’)
18. Roudičud kudamale pöudole kazdas, Sur’nel’l’anpejan ottas i uuged verttas, turutadas eduu peinuuzmad, nu ka sil’l’e pöudole roudič ii kazvaškande. ( Enččid’ primetoid’)
19. Sur’nel’l’anpejan ottud härkmed i kavazludad vahvembad. ( Enččid’ primetoid’)
20. Äjanpejan Sünduine jo libuse dvenadcat’ časov voskresib, i pajataškatas «Hristos voskres». ( Enččid’ primetoid’)
21. Emagad päčin’ öl lämbitaba, homesuu kaik pagastaha mändas, tohusideke i kaiken «Hristos voskres» pajatadas. ( Enččid’ primetoid’)
22. Toižuu peivou möst pagastas služb slušt’as i ristoideke kävutas derüunadme. ( Enččid’ primetoid’)
23. Munid’ krast’as papile i papadjale i d’akale, i stolale kaiken munad. ( Enččid’ primetoid’)
24. Munid’ krast’as papile i papadjale i d’akale, i stolale kaiken munad. ( Enččid’ primetoid’)
25. Munid’ krast’as papile i papadjale i d’akale, i stolale kaiken munad. ( Enččid’ primetoid’)
26. A jäl’ghe Pokrovad vedimei Šuštaspei liibeižen, saimei d’engad ižandoil’pei podr’adas, Šuštha ajoimei, regen liibäd tomei da sen i sömei. ( Mid’a minä eduu radoin’)
27. Palat’ tehtud loudoiš, žarun pandas i vastoiše. ( Mid’a minä eduu radoin’)
28. I nügüd’e mugomad oma. ( Mid’a minä eduu radoin’)
29. Tegižihe imen, nu da sit’ kuivatas da jouhtas da pašttas liibeižiks, nu i vasan pandas. ( Kut tegiba vasan)
30. Mugažo kipätkoho zavarid i korboin'. ( Kut tegiba vasan)
31. Mäned da koivuspei viičel röskeidad, punotad ümbri koivus i sarg lähteb. ( Kut puzud tehtas)
32. Kämin käčule da tukhu sidon vicoil’ i kod’he ton. ( Kut puzud tehtas)
33. Pen’he paned polhe kahesa sargad da toižhe kahesa, a surhe pad i nel’toštküme. ( Kut puzud tehtas)
34. Nnu i tuli i akale pagižeb: «Ak tämbei olin' mecas i nägin' karas dengoid’ diki äjan». ( Sanun tiile sarnaižen)
35. Nnu i tuli i akale pagižeb: «Ak tämbei olin' mecas i nägin' karas dengoid’ diki äjan». ( Sanun tiile sarnaižen)
36. Nnu i tuli i akale pagižeb: «Ak tämbei olin' mecas i nägin' karas dengoid’ diki äjan». ( Sanun tiile sarnaižen)
37. Mam ühten öhuden magaz’ laps’ rindou, homencou jo libui da lehman lüpsi i živatad kacui. ( Lapsen rodid)
38. Vet ladid mittušt-ni lämäd da lapsuden pezetad, i möst nenihe rizuihe kärid da kättehe paned. ( Lapsen rodid)
39. Muga i kazvoiba. ( Lapsen rodid)
40. I munad, villad kelle? ( Enččiš praznikoiš)
41. Der’oun oli sur’, i nit’ ningoi sur’. ( Enččiš praznikoiš)
42. Sid’ i Stroicanpejan i Il’l’anpejan. ( Enččiš praznikoiš)
43. Sid’ i Stroicanpejan i Il’l’anpejan. ( Enččiš praznikoiš)
44. Niiččil’ ka elend i manerad vinad joda. ( Enččiš praznikoiš)
45. Nügüd' kaik jodas, prihad i akad i kaik. ( Enččiš praznikoiš)
46. Nügüd' kaik jodas, prihad i akad i kaik. ( Enččiš praznikoiš)
47. Kaikihe padaižihe stolal pad ristad, tuldas i pajatadas malitvoid'. ( Enččiš praznikoiš)
48. Sigä i pap i d’akon i diak i toižid’ mužikoid’. ( Enččiš praznikoiš)
49. Sigä i pap i d’akon i diak i toižid’ mužikoid’. ( Enččiš praznikoiš)
50. Sigä i pap i d’akon i diak i toižid’ mužikoid’. ( Enččiš praznikoiš)
51. Sigä i pap i d’akon i diak i toižid’ mužikoid’. ( Enččiš praznikoiš)
52. Maitpühäpanoman mugaže praznuičiba, adivoičihezoi da i katteihezoi heboil’. ( Enččiš praznikoiš)
53. Ez’mei ningomiš prostoimbiš, potom šuukuižed parad paned, koftad i jupkad levedad. ( Enččiš praznikoiš)
54. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
55. Kus oliba sured i kus oliba pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
56. - Der’ounoidme, kudambas enamban norištod ka i tobjemb. ( Enččiš praznikoiš)
57. Touvel Sündumas vaiše kulikoiden aig tegese i mäned Sephasei. ( Enččiš praznikoiš)
58. Virstad kaks’ da i kuume, ed kül’mä i nimid’a. ( Enččiš praznikoiš)
59. Virstad kaks’ da i kuume, ed kül’mä i nimid’a. ( Enččiš praznikoiš)
60. Sid’ kasken karzimei, panemei lämboin’ i poutamei. ( Kut liibän kazvatadihe)
61. Palo must tegese ningoi, pud keradamei kodihe, sanktad päčhe hougoks, a hoikembad kogoile panemei i poutamei. ( Kut liibän kazvatadihe)
62. Potom uugestad i möst tapad. ( Kut liibän kazvatadihe)
63. Lähted da nedalin’ kus-ni eläd, i kirbotas kaik torokanad. ( Kut pertin pestihe)
64. Mäd kodišpei humbrhenke, hebole paned da ved sobad da i humbrhed. ( Kut eduu sobad pestihe)
65. Langan mujutad i kudod. ( Püuvhan kazvatadihe)
66. Konz lehm kandab, ez’mäižen kerdan vaiše lüpsad i sehloičed puhthaze blödha, surhe. ( Lehm kandab)
67. I tegese kuti nižuine pärp. ( Lehm kandab)
68. Vedhe paneb, i lehmän necen kuti argaitas. ( Lehm kandab)
69. Sel’gitab, pezeb, vastaižou pädme kuume kerdad provedib, udarad pezeb čomašti i lüpsab puhthaze. ( Lehm kandab)
70. Sil’ peivou kiit’t’as toukunkašad, bibalehen suren liibäd vileb, voidab necil’ kašou i andab lehmäle. ( Lehm kandab)
71. Kašan magedan kiit’t’as maidos i lehmäle supalan anttas. ( Lehm kandab)
72. Blödįd' lat’t’as da blödišpei södas, väheižen ninga ottas i södas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
73. Masijan kaidas da kaimatas voikunke i koumil’ voiktas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
74. Kaik sijad, časud kädehe i kaik. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
75. Pagastas rahvast töuz’, vanhad i nored. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
76. Koumale pandas turbhuzid’ i tehtas risteižen. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
77. Ii, koumale ii jätkoi i kod’he ii togoi, sigä lapsile jagetas. ( Kut nel’kimčed pravat’t’as?)
78. Pap-se mijou nel’ vot eli, ka munįd’ tob mäne teda min’, i pirgoid en teda min’. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
79. Guleitas, kargaitas i pajatadas, prihad vinad jodas. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
80. Tullei muga, ajada ii voind, randas i magazim. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
81. A nügüde mašinoil’ vödas i todas. ( Miččed oma tobjembad praznikad?)
82. Voiktas (tatas): «Kalliž kazvatajaižem, sötai tatoihudem, jätid mindai jo aigalaz i norelaz malorannijaks sirotinaks beznad’ožnijaks, i tuukitamaks i rehtitabaks. ( Kut koljan maha pandas)
83. Voiktas (tatas): «Kalliž kazvatajaižem, sötai tatoihudem, jätid mindai jo aigalaz i norelaz malorannijaks sirotinaks beznad’ožnijaks, i tuukitamaks i rehtitabaks. ( Kut koljan maha pandas)
84. Voiktas (tatas): «Kalliž kazvatajaižem, sötai tatoihudem, jätid mindai jo aigalaz i norelaz malorannijaks sirotinaks beznad’ožnijaks, i tuukitamaks i rehtitabaks. ( Kut koljan maha pandas)
85. Jäl’ghe mahapanendad kuz’ nedalid' i nel’l’kimčed oigetas. ( Kut koljan maha pandas)
86. Erased i kaks’kümne päiväd oigetas, ii kerakoi narodad, vaiše ičeiž kanz. ( Kut koljan maha pandas)
87. Groban mužikad tehtas, om kodiš ičeiž, ka i toižed postoronnijad abutadas, vatagou tehtas. ( Kut koljan maha pandas)
88. Oliba i väges andliba, tatale da mamale ofot antta, priha čoma, tarbi antta necen taga. ( Kut svad’ban spravitas)
89. Anttas i väges. ( Kut svad’ban spravitas)
90. Ičezoi niiččuu suktäs kasan i voiktas: «Sugitamei i silitamei sinun šuukuižed da hibusuded jäl’gmäižen kerdaižen». ( Kut svad’ban spravitas)
91. Ičezoi niiččuu suktäs kasan i voiktas: «Sugitamei i silitamei sinun šuukuižed da hibusuded jäl’gmäižen kerdaižen». ( Kut svad’ban spravitas)
92. Uden ostab dei necen lentaižen hänen kaglaha lükäidab i voikab: «Sötai lübimi podružnikaižem, otaške minun vouged voudaine da krasuižeita i likuižeta, kut mii ühtes sinunke krasuižeitlimei i likuižeitlimei vos’kal’hiden da praznikeižiden-ni». ( Kut svad’ban spravitas)
93. Uden ostab dei necen lentaižen hänen kaglaha lükäidab i voikab: «Sötai lübimi podružnikaižem, otaške minun vouged voudaine da krasuižeita i likuižeta, kut mii ühtes sinunke krasuižeitlimei i likuižeitlimei vos’kal’hiden da praznikeižiden-ni». ( Kut svad’ban spravitas)
94. Uden ostab dei necen lentaižen hänen kaglaha lükäidab i voikab: «Sötai lübimi podružnikaižem, otaške minun vouged voudaine da krasuižeita i likuižeta, kut mii ühtes sinunke krasuižeitlimei i likuižeitlimei vos’kal’hiden da praznikeižiden-ni». ( Kut svad’ban spravitas)
95. Sit’ i kargaidaškatas, veselišoi ehtan. ( Kut svad’ban spravitas)
96. Ženih i narod kaik stolan taga ištusoi. ( Kut svad’ban spravitas)
97. Ištuse tat, mam, ristimam loučha i jumalan ottas kädehe. ( Kut svad’ban spravitas)
98. Niižne koverdase sihe i jumalou ümbärtas pän niččuu. ( Kut svad’ban spravitas)
99. Ičeze kädou tabadab, ümbri stolaižes vedatab i pajatab. ( Kut svad’ban spravitas)
100. Malitvan pajatab, kuume kerdad ümbri nalojas vedatab i möst sille sijale siižutab. ( Kut svad’ban spravitas)
< < скрыть примеры