Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

Suomi

язык: ливвиковское наречие

часть речи: имя собственное

1 значение

  • русский: Финляндия

Примеры (17)

лучший отличный хороший плохой

1. Jovensuun kazvitiijolline sadu “Botaniaon muailman pohjozin da Suomen ainavo trooppizien liipukkazien sadu. ( Kezä keskel talvie)
2. Popugai kai lad’d’ai tävvet korvat mattii Suomen prezidentale Sauli Niinistöle, kudai kävyi “Botaniahpuolitostu vuottu tagaperin. ( Kezä keskel talvie)
3. SADUIZES ISTUTTI DA LIMONAL GOSTITTI
“Botaniaon yksi Suomen nelläs kazvitiijollizes savus, kus on lämmiä kazvipertii.
( Kezä keskel talvie)
4. Alguudah myö tämä on olluh Suomen päivännouzuyliopiston kazvitiijolline sadu. ( Kezä keskel talvie)
5. Vuogrusobimus Suomen yliopistokiinteistöt OY:n kel, kuduan omažuos taloi on, on voimas vuvven 2018 heinykuussah. ( Kezä keskel talvie)
еще примеры >>
6. Sit tossutalven d’ongoi eäl’l’ehpäi puwtuin Suomen tiritowriel vedoh jo.
Потом на следующую зиму уже топал на финскую территорию на лесозаготовки. ( Omah elaigah näh)
7.
Suomen kiel’en sen ruavos olles usvaivaičiin vähäizel.


Финский язык понемногу усваивал на работе.
( Omah elaigah näh)
8. Talvel, vuozinnu 1919-1920, tiijonsuvaiččii Risto lähti opastumah Suomen opastajien gimnaazieh lyhytaigazih kursiloih, kuduat luadi Uhtuon tazavallan valdivo. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
9. Tiedoakadeemii omas puoles työndäy Suomen literatuuran liittoh Bogdanovan väil luajitun runokogomuksen, kudai myöhembäite suau suuren palkindon. ( Risto Bogdanov – karjalaine mies da enzimäine tutkii)
10. Suomen kielel rodieu painettu Anita Dunkersan “Pienen Pölyzen šeikkailut”. ( Painetah uuttu kniigua)
11. Projektu sai valdivon avustustu Suomen ulgoazieloinministerstvaspäi Suomalaisuuden Liiton kauti. ( Yhtehisty ruaduo yli rajua)
12. KODIMUZEI
Paikkarin Torppa on Kalevala-eeposan keriäjän Elias Lönnrotan kodikondu, kudai sijaiččou Suomen Sammatis, Helsinkin lähäl.
( Elias Lönnrotalluo gostis)
13. Sanakse, vuvves 1889, Eliasan kuolendan jälles, Paikkarin Torppa oli annettu Suomen senuatale da sinne oli luajittu muzei. ( Elias Lönnrotalluo gostis)
14. Vuvvennu 1643 Karjalan käskynhaldii Nerut kirjutti Suomen muaherrale Per Brahele, ku Kurkijoven okrugas enämbi 20 hengie lugou da ellendäy tädä katehiizissua. ( Ristilahten tora)
15. Kirjazennu omat tervehtyssanat kilbuniekoile työndi Suomen Piiterin konsul’stvu. ( Petroskoil piettih kielikilbu)
16. Suomen puolen kuulužu karjalazien liittoKarjalan Sivistysseuru pidi omassah vuozikerähmyö. ( Virret yhtes vieldiä)
17. Suomen karjalazil on hyvät monivuodehizet yhtevykset meijän puolen karjalazih, sendäh täh suureh pidoh oli kučuttu meigävellie. ( Virret yhtes vieldiä)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки Младописьменный ливвиковский
1. номинатив, ед. ч. Suomi
2. генитив, ед. ч. Suomen
3. партитив, ед. ч. Suomie