Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

Ven’a

язык: ливвиковское наречие

часть речи: имя собственное

1 значение

  • русский: Россия

Примеры (70)

лучший отличный хороший плохой

1. Dinamo-kluuban da Ven’an lendomiäčyn kižuajien joukkovehen puolespäi Rašin Nurgalijev toi miäččyy da sportusobua lahjakse nuorile sportan suvaiččijoile. ( Suojärves avattih liikundan da tervehyön keskus)
2. Kiändiä heil oli kuito parembi ven’an kielespäi, ei vienaspäi. ( Meneskendeltih Vieljärven buaboit miehele)
3. En voi ottua, aino An’n’oi,
Ven’an verkot viättävännü,
ruačin sovvot sowttavannu.

Не могу взять, единственная [дочь] Аннушка:
Русские неводы я должен тянуть,
Для шведов я должен рыбу ловить.
( "Ištuw n’eidoi meren rannas")
4. En voi ottua, aino tütär,
Ven’an verkot viättävännü,
Ruačin sovvot sowttavannu.

Не могу взять, единственная дочь:
Русские неводы я должна тянуть,
Для шведов я должна рыбу ловить.
( "Ištuw n’eidoi meren rannas")
5.
Vahnate voinan aigah Ven’an mual loitton oliimmo pavos.


На старости лет во время войны далеко пришлось эвакуироваться в Россию.
( Puwtui nähtä ennistü tuttavua)
еще примеры >>
6. Sanommo, dai kieltih äijäl (minä se en olluh sanoiju, ku olin nuorembi da vie); a kieltih heimokundu kai: "Midä mened rajan tuakse, da Suojarvel mikse mened da, otetahhäi tänne Ven’an mual, da omal mual!"

Очень уж все отговаривали [сестру] (я-то была не советчица, раз моложе её была), вся родня отговаривала: «Зачем выходишь за границу, зачем в Суоярви идёшь, возьмут и сюда, на русскую, свою сторону».
( Endine svuad’bo. [Oligo suuri pereh?])
7. On hyväksytty Ven’an ennevahnazet linnat -seerin 10-rubl’an raududengan eskiizu, kudai on omistettu Anuksen linnale da sidä kačotah luadie tänävuon. ( Anuksen linnu valmistuu Tazavallan päiväkse)
8. tuhukuudu oli piätetty andua Vuvven 2016 Ven’an federatsien kul’tuurualan palkindo Kantele-ansamblin nelläle hengele. ( Suuri palkindo pruazniekan päiväkse)
9. Ven’an federatsien palki-čuksen laureatat suadihgi Karjalan tazavallan piämiehen hyvittelykirjazet. ( Suuri palkindo pruazniekan päiväkse)
10. Opastajikse oli kučuttu Ven’an treeneroin assotsiatsien treenerua da Teodor Hoissan nimizen kolleegien treenerat Jelena Bobrovskaja da Jevgenija Buharinova. ( Urojärven rannal pandih alguh “Kylän laboratouriet”)
11. Se sai Ven’an prezidentan kannatustu. ( “Vanhan kylän” neruo da eluo)
12. Tänävuon kilbah oli työtty 21 kniigua: 11 karjalan kielel, kaksi vepsänkielisty, kolme suomen da viizi ven’an kielel. ( Painetah uuttu kniigua)
13. Irma Mullozen sanoin mugah, net nimet roittihes karjalazes rieme-sanas, kudai sit oli muutettu ven’an kielen tabah. ( Karjalan paikannimistön arbaituksii)
14. Kui saneli Roza Jefimova, kezäl tiä on käyjiä avtoubusoin luguh dai muite vai avtoturistoi, tulolastu rahvastu on kaikkielpäi Ven’ua myö. ( Hirvas – tänne kävvä maksau)
15. Ven’an Duumu ei hyväksynnyh zakonanprojektua, kuduan mugah virguniekoile da valdivoherroile pandas štruafuu rahvahien sanal satatukses. ( Valdivovallan lujoindamizekse)
16. Zakonanprojektan sellitykses on kirjutettu, ku Ven’an zakonoin mugah nikui ei sua kurittua valdivoherroi da virguniekkoi, ku hyö kirotanneh rahvahii, pahoi paistah heijän kel. ( Valdivovallan lujoindamizekse)
17. Zakonanprojektan Ven’an Duumah kehoitettih Karjalan Zakonanhyväksyndykerähmön deputuatat. ( Valdivovallan lujoindamizekse)
18. Yhtelläh Moskovas ruadajat Ven’an Duuman deputuatat sidä kehoitustu ei hyväksytty. ( Valdivovallan lujoindamizekse)
19. Nägi päivän valgien tämän vuvven enzimäine “Periodikanjulgavomarkipäivien kalendari karjalan, vepsän, suomen da ven’an kielel. ( Merkipäivien kalendari on hyvä lahju)
20. Ven’an puolel net oldih Karjalan Rahvahan Liitto, Nuori Karjala da Karjalan Kielen Kodi. ( Yhtehisty ruaduo yli rajua)
21. Nerokkahal inehmizel on äijy palkinduo da arvonimie: Nevvosto-Karjalan kunnivoittu kul’tuurualan ruadai (1978), Nevvostoliiton kunnivoittu kul’tuurualan ruadai, Ven’an hengi -palkindon laureattu (2008), Karjalan tazavallan kunnivoittu eläi (2002). ( Karjalan tansikul’tuurua säilyttäjen)
22. Ei tietty koin ižändät ven’an kieldy, a saldattu ei maltanuh karjalakse. ( Kus puu kazvau, sit i kando happanou)
23. Ven’an MČS:n Karjalan tazavallan ozasto vagavah vakustau vahnembii, ku ei laskiettas lapsii yksinäh jiäle. ( Pidäkkiä varavostu viel olles da jiäle polgijes)
24. Venehien da pienien laivoin omistajile Ven’an MČS:n Karjalan tazavallan ozasto mustoittau, ku venehien kunnon luaduu tarkastetah kerras viijes vuvves. ( Pidäkkiä varavostu viel olles da jiäle polgijes)
25. Ku videos paistah kanzallizeh kieleh, sih pidäy ližätä tekstitys ven’an kielel. ( Kerro muale oman rahvahan kul’tuuras)
26. Jälgivuozinnu äijän paistah Ven’an rahvahien kielien säilyttämizes da kehittämizes, ottajen huomivoh muamankielien opastamizen probliemoi da opastajien roulii muamankielien prestiižan nostamizes. ( Karjalan kielen opastajua liženöy)
27. Rauhattomal segasotkun aigua suari Boris Godunovan kuolendan jälles suuret joukot kaikenalazii vierahanmualazii šeikkailijoi, avant’uristoi täytettih Ven’an. ( Ristilahten tora)
28. Toine toizen peräs jiävittihes valehnimie kandajat miehet, kuduat tahtottih suaha Ven’an valduistuimen. ( Ristilahten tora)
29. Enin pidi varata pol’akkoi, kuduat valloitettih suuret palat Ven’an muadu, ryöstettih da tapettih äijän paikallistu rahvastu. ( Ristilahten tora)
30. Vuvvennu 1609 kniäzi Mihail Vasiljevič Skopin diädäh Vasili Šuiskoin käskys, kudai sih aigah oli Ven’an suarinnu, allekirjutti Viiborgas sobimuksen Ruočin kuningahanke soda-abuh nähte pol’akkoi vastah. ( Ristilahten tora)
31. Omien sodajoukkoloin varustukseh niškoi ruočit sijoitettih omat garnizonat monih Ven’an luodehen linnoih. ( Ristilahten tora)
32. Se puolisti linnalazii luguzis rozvoloin joukkolois, niidyhäi sil aigua käveli Ven’an mual hos kui äijy. ( Ristilahten tora)
33. Vuvvennu 1613 Ven’an suarikse vallittih Mihail Romanov. ( Ristilahten tora)
34.
KORELAN UJEZDU TUASTE VEN’AN VALLAN UAL
Täl kerdua ruočit ei ihasteltuhes hätkie.
( Ristilahten tora)
35. RUOČIT VALLOITTAMAS KORELAN UJEZDUA
Keskikezäl vuvvennu 1610, konzu suari Vasili Šuiskoi ajettih iäre valduistuimespäi, loppih enzimäine, rauhažu ruoččilazien sodajoukkoloin olenduaigu Ven’an mual.
( Ristilahten tora)
36. Jakob Delagardin ohjuamat sodajoukot ruvettih valloittamah Ven’an mualoi. ( Ristilahten tora)
37. Ven’an kirikön histouriekku arhijepiskoppu Makarii kirjutti sih näh: “Pol’akoin da Ven’an vargahien kirikkölöin kiškojes Voulogdas (syvyskuus 1612) on tapettu: kolme protoijereidy, 34 pappii, kuuzi diekkuu da kuuzi manuahua, heijän keskes prepodobnoi Galaktion Voulogdalaine. ( Ristilahten tora)
38. Ven’an kirikön histouriekku arhijepiskoppu Makarii kirjutti sih näh: “Pol’akoin da Ven’an vargahien kirikkölöin kiškojes Voulogdas (syvyskuus 1612) on tapettu: kolme protoijereidy, 34 pappii, kuuzi diekkuu da kuuzi manuahua, heijän keskes prepodobnoi Galaktion Voulogdalaine. ( Ristilahten tora)
39.
Ruočin koronan vallan ual

ELOS UUDEH LUADUH
Vuvvennu 1615 Ven’an da Ruočin välizien sodatoimiloin jälles algavuttih rauhannevvottelut.
( Ristilahten tora)
40. Virrallizet dokumentat kirjutettih kolmel kielelruočin, ven’an da nemsoin. ( Ristilahten tora)
41.
Kurkijoven pogostu Ruočin aigua

Vuvvennu 1617 Stolbovan kyläs oli allekirjutettu rauhansobimus Ruočin da Ven’an välil.
( Ristilahten tora)
42. Tämän sobimuksen mugah Ven’a andoi Ruočile omat muat: Korelan ujezdan da Inkerinmuan. ( Ristilahten tora)
43. Segasotkun piäsyynny oli se, ku katkei R’urikan poigien dinastii da vuvvennu 1598 Ven’an suarikse rodih bajari Boris Godunov. ( Ristilahten tora)
44. Valeh-Dmitrii keräi pol’akkoi sodajoukkoh da vuvvennu 1604 meni Ven’an rajas poikki. ( Ristilahten tora)
45. NOVGORODAN DA RUOČIN LIITTO
Ven’an pohjazes oli toine poliitiekku.
( Ristilahten tora)
46. Vuvvennu 1617 Stolbovan kyläs oli allekirjutettu rauhansobimus Ruočin da Ven’an välil. ( Ristilahten tora)
47. Tämän sobimuksen mugah Ven’a andoi Ruočile omat muat: Korelan ujezdan da Inkerinmuan. ( Ristilahten tora)
48. Häi ylen hyvin tiezi karjalan, suomen, ven’an da ruočin kielen. ( Ristilahten tora)
49. Simo Vesimaan poigah kel suadih surman Ruočin da Ven’an välizen voinan (muga sanotun ruptuurisovan, libo voinan uskos) aigua vuvvennu 1658. ( Ristilahten tora)
50. Pariižas, Ven’an hengelliskul’tuurizes pravosluavizes keskukses 13. ( Karjalazien neruo Pariižas)
51. kevätkuudu avavui ven’alazien rahvahien neroloin ozuttelu, kuduan tavoittehennu on ozuttua Ven’an alovehien kul’tuurumoniluadužuttu da koloriittua. ( Karjalazien neruo Pariižas)
52. Ven’an suveniiru -ozuttelun ohjuajannu on Ven’an federatsien Kul’tuuruministerstvu. ( Karjalazien neruo Pariižas)
53. Ven’an suveniiru -ozuttelun ohjuajannu on Ven’an federatsien Kul’tuuruministerstvu. ( Karjalazien neruo Pariižas)
54. Delegatsiedu ohjuau Ven’an federatsien Kul’tuuruministerstvan Turizman da alovehellizen poliitiekan departuamentan johtai Ol’ga Jarilova. ( Karjalazien neruo Pariižas)
55.
Moskovas Ven’an valdivollizes nuorižokirjastos 24.
( Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse)
56. kevätkuudu piettih “pyöryžy stola”, kuduan tiemannu oli “Piirustetut histouriet Ven’an vähäluguzien rahvahien kielien säilyttä-mizen da kehittämizen keinonnu”. ( Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse)
57. Tahtozin uskuo, ku Ven’an nuorižon ruado omien kielien kehittämizekse jatkuu iellehgi da se parandau sotsiolingvististu tilandehtu Ven’al. ( Piirustetut histouriet kielien säilyttämizen hyväkse)
58. Se on enzimäzii kogemuksii Ven’an Karjalas. ( Vieljärven kyläh avattih Kielipezä )
59. Kodikielenny heile paistah anglien da ven’an kieldy. ( Vieljärven kyläh avattih Kielipezä )
60. Kodikielenny omis perehis Galinal da L’ubal on jo ven’a. ( Vieljärven kyläh avattih Kielipezä )
61. Nygöi vie heijän paginois lapsienke toiči n’apsahtah ven’a, ga inehmizet ylen äijäl tavoitetah pietelläkseh tovellizen kielipezän siändölöis. ( Vieljärven kyläh avattih Kielipezä )
62. Eräs moizii kuulužimii ven’an kielel iänelitkijöi oli Irina Fedosova. ( Oniegantagaine itkettäi)
63. Häi aiven autti minuu literatuuran da ven’an kielen urokkoi valmistajes. ( Siämärven rannan kirjastoloin 110-vuozipäiväkse)
64. Paginal ollah oma tervehys, Ven’an da kogo muailman uudizet. ( Priäžän pengerel)
65. Täl kerdua hänel oli pahua mieldy ven’an runoilijan Jevgenii Jevtušenkon kuolendan periä. ( Anuksen liygiläzien elaijat, nagrot da huolet)
66. SektsietOniegantagazen lohkon da Ven’an Pohjaispuolen folklouruperindyödaOniegantagazen lohkon da Ven’an Pohjaispuolen histourii da kul’tuururuvetah ruadamah Ven’an tiedoakadeemien Karjalan tiedokeskukses. ( Terveh tulgua Irina Fedosovan nimizeh konferensieh)
67. SektsietOniegantagazen lohkon da Ven’an Pohjaispuolen folklouruperindyödaOniegantagazen lohkon da Ven’an Pohjaispuolen histourii da kul’tuururuvetah ruadamah Ven’an tiedoakadeemien Karjalan tiedokeskukses. ( Terveh tulgua Irina Fedosovan nimizeh konferensieh)
68. SektsietOniegantagazen lohkon da Ven’an Pohjaispuolen folklouruperindyödaOniegantagazen lohkon da Ven’an Pohjaispuolen histourii da kul’tuururuvetah ruadamah Ven’an tiedoakadeemien Karjalan tiedokeskukses. ( Terveh tulgua Irina Fedosovan nimizeh konferensieh)
69. Ven’an Enzimäzen TVkanualan Pole čudes -kiža on ylen kuulužu meijän mual. ( Oman voiton omistan Anuksenlinnale)
70. Laukas ruvetah myömähgi Karjalan kirjuttajien kniigoi, mi auttau meigäläzien kirjuttajien Ven’an kniigubazarile eistämizes. ( On avannuh Kul’tuuran da lugemizen parku)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки Младописьменный ливвиковский
1. номинатив, ед. ч. Ven’a
2. генитив, ед. ч. Ven’an
3. партитив, ед. ч. Ven’ua