Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

lop

язык: вепсский

часть речи: существительное

1 значение

  • русский: конец
  • английский: end

    синонимы: agj (1) vep: jäl'gmäine pala, lop, ru: конец, en: end; edge)

Примеры (253)

лучший отличный хороший плохой

1. Sid’ niidižehtan lopun ehtan besedoitas, kargeitas da pajatadas. ( Kut eduu mehele mändihe)
2. Lopuil’ kingitihe ka vedi čortan sarvideke. ( Sanun tiile sarnaižen)
3. Sid’ lopuil’ pap’ tuleb dei hänen kreptäs maha, pap’ pajatab. ( Kut koljan maha pandas)
4.
A lopud (gežli om narodad) kandišoba satod žerdiižil’ kaks’ mest’, a kaks’ sigä panloba.


А остальные (если есть народ) носят копна на кольях, два человека носят, а два там накладывают.
( Heinäntego)
5.
Minei oli nel’tošküme last ka kahten kazvįibapoig da tütar, a lopud, kaik koliba.


У меня было четырнадцать детей, так двое вырослисын да дочь, а остальные все умерли.
( Meiden külä om Čikl)
еще примеры >>
6.
Kus sarjakod jädas palamatmad, necen mecan lopun keratas verandeihe, kogoihe kaik nene kegalehed, no i möst puuttas nene sarjakod.


Где остаются несгоревшие островки, этот лес, остатки, собирают в костры, в кучи все эти головешки-то и опять жгут эти островки.
( Kut kas’ken vert’as)
7.
Šot panda muga, mišo ongen bardaižennou oleiž pol’ šotud, lop šot okha vertiše, siloi maim voib tabata šotun vaiše bardaižennou i putub onghe.


Наживку надо ставить так, чтобы на бородке крючка была половина наживки, а конец пусть вертится, тогда рыба может поймать наживку только на бородке и попадает на крючок.
( Kut minä kalatan)
8. Čер čephe i lop päčhe.
Цепь в цепи и конец в печи. ( Muštatišed)
9. 26I ku soton libub iče ičeze päle i ridleb ičezenke, ka hän ei püžuškande, i hänen lop om tulnu. ( Iisus i Vel’zevul)
10. Muga tarbiž olda, no nece völ ei linne lop. ( Mišpäi nägub lopun tulend)
11. 13Kaik kandaškandeba vihan teiden päle minun nimen tagut, no ken püžub vahvas lophusai, se päzub ( Mišpäi nägub lopun tulend)
12. 22Kaik kandaškandeba teiden päle vihan minun nimen tagut, no ken tirpaškandeb lophusai, päzub. ( Openikoid mokitas)
13. I muga sen mehen elo lopuks tuleb völ pahembaks, mi ezmässai oli ( Pagan heng pördase)
14. Lopuks sišpäi tuleb pu, muga miše taivhan lindud lendaba i tegeba pezad sen oksile ( Gorčicansemen i muigotez)
15. 39Vihanik, kudamb semenzi rujoheinid, om lemboi, rahnmine nece om mirun lop i rahnojad oma angelad. ( Midä om ozoitezstarin rujoheiniden polhe)
16. 40Muga kut rujoheinäd keratas i polttas, ninga linneb necen mirun lopus. ( Midä om ozoitezstarin rujoheiniden polhe)
17. 49Mugažo linneb mirun lopus: angelad tuleba, erigoitaba pahoid tozioiktoišpäi 50i taciba heid palajaha päčhe. ( Ozoitezstarinad kal’huden, hel’men i notan polhe)
18. 37Lopuks hän oigenzi vinmarjan kazvatajidennoks ičeze poigan. ( Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)
19. 41 sanuiba: «Ned pahad mehed saba pahan lopun, i hän andab sadun kortomaha toižile mehile, kudambad ičeze aigan andaba hänele hänen palan sadunsatusespäi ( Ozoitezstarin vinpusadun kortomnikoiden polhe)
20. 26Mugažo tegihe toižele-ki vellele i koumandele i lopuks kaikile seičemele. ( Küzund eläbzumižen polhe)
21. 32Ka tehkat lophusai se, min oma zavodinuded teiden tatad! ( Voi teid!)
22. Mitte znam ozutab sinun tulendad i necen mirun lopud ( Kut zavodiše murendamine)
23. Necile kaikele tarbiž olda, no nece völ ei linne lop. ( Kut zavodiše murendamine)
24. 13No ken püžub vahvas lophusai, se päzub igähižehe eloho. ( Kut zavodiše murendamine)
25. 14Nece hüvä vest’ valdkundan polhe sanuškatas kaikjal mirus, todištuseks kaikile rahvahile, i vaiše siloi tuleb lop ( Kut zavodiše murendamine)
26. Lopuks tuli kaks’ kelast todištajad, 61kudambad sanuiba Iisusan polhe: «Nece mez’ om sanunu: «Minä voin mureta pühäkodin i sauda sidä udes koumes päiväs.»»

62Siloi ülembaine pap libui jaugoile i küzui Iisusal: «Mikš sinä ed sanu nimidä heile vastha?
( Iisus Nevondkundan edes)
27. I tekat, minä kaiken olen teidenke mirun lophusai ( Iisusan käsk openikoile)
28. 33Hän igän vanhemboičeškandeb Jakovan heimokundan päl, hänen valdal ei linne lopud ( Angel endustab Iisusan sündundan)
29. 43Praznikan päividen lopus läksiba matkha tagaze, a Iisus-prihaine jäi Jerusalimha, i Josif i Iisusan mam ei homaičenugoi sidä. ( Kaks’toštkümnevozne Iisus pühäkodiš)
30. 44 lugiba, miše hän om toižiden matknikoiden keskes, i vaiše päivänmatkan lopus zavodiba ecta händast ičhižiden i tutabiden keskes. ( Kaks’toštkümnevozne Iisus pühäkodiš)
31. Hän ei sönd nenil päivil nimidä, i konz nece aig oli männu, hän lopuks näl’ktui. ( Soton kodvib Iisusad)
32. 40Openik ei voi olda arvol korktemba opendajad, no ku om openus lophusai, ka linneb kut hänen opendai. ( Algat sudigoi)
33. I muga sen mehen elo lopuks tuleb völ pahembaks, mi ezmässai oli ( Pagan heng pördase)
34. 2Iisus sanui heile: «Meletat-ik, miše oliba grähkhižembad mi kaik toižed galilejalaižed, ku saiba mugoižen lopun? ( Et käraukoiš grähkišpäi, ka kolet)
35. 28Ku ken-se teišpäi zavodib leta bašn’ad, ka hänele tarbiž išttas i lugeda, täudub-ik hänele rahoid, miše leta se lophusai. ( Midä maksab olda Iisusan openikan?)
36. 32Lopuks ak-ki koli. ( Küzund eläbzumižen polhe)
37. 7Lopuks tuli se Reskan leibän praznikan päiv, kudamban tarbiž rikta äipäivlambaz. ( Äipäivsömižen vaumištand)
38. 20Ehtlongin lopus hän mugažo oti mal’l’an i sanui: «Nece mal’l’ om uz’ kožmuz minun veres, kudamb vodaškandeb teiden täht. ( Äipäivsömine)
39. 24Pilat lopuks tegi muga, kut pakičiba. ( Iisus suditas surmale)
40. Hän oli kaiken armastanu nenid, ked oliba neciš mirus hänen, i ani lophusai armasti heid. ( Iisus pezeb openikoiden jaugad)
41. 4Minä olen korgenzoitnu sindai arvos necen man päl, olen tehnu lophusai sen radon, kudamban käskid minei tehta. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
42. 28Iisus tezi, miše kaik oli tehtud jo lophusai. ( Iisusan surm)
43. Keväz’kun lopus Alevtinan kodikülas vasttihe hänen ičhižed, sebranikad, kaik, ken tedab da muštab necidä hüväsüdäimelišt našt, navedib hänen runoid. ( Muštlosed Alevtinas)
44. 2009 voden lopusPeriodika-paindištos om paindudPäiväižen kirjeižed-runokogomuz. ( Melentartuine vastuz)
45. Lopuks sil ehtal oli keratud klubha hüvä stol. ( Kalliž praznik – Vägestusen päiv)
46. voden lopus. ( Miše vepsläine kul’tur eläiži)
47. Kor’ bibuspäi heitihe ei lophusai, sikš ku se muga kaiči vagahašt last. ( Miše vepsläine kul’tur eläiži)
48. Lopus tahtoin sanuda kaikilelaske kaikiš kanzoiš linneb kožmuz da armastuz vanhembiden da lapsiden keskes, laske kaik linneba ozakahad. ( Norišt da humalduzanehiden kävutand)
49. Lopuks starinoičiba erazvuiččid temoid: ičeze kodiš, keza-aigas, sündundpäiväs i toižiš. ( Openikad ozutiba ičeze kel’tedoid)
50. Konkursan lopus Kul’turministerstvan radnikad kitiba kaikid konkursan ühtnikoid. ( Parahim voden kirj)
51. No tahtoin sanuda, miše rezolucii ei ole tehtud lophusai. ( Olda ühtes meiden holiš)
52. Tal’vkun lopus "Vepsän vezad"-sebr tegi suiman. ( Uzištod)
53. Šoutjärven uz’ škol avaidase sügüz’kus

Šoutjärven školan ezmäižed sauvondradod loptas sügüz’kun lopus.
( Uzištod)
54. Lopuks pättihepästta vähemb kulugendlehtesen nomeroid, tehta kaikutte nomer sanktemba, kus linneb enamba lehtpolid vepsän da karjalan kelil. ( Miččen pidäb olda ”Kipinäle”)
55. Kahtes nedališopenikadtedištiba äi vengrialaižid sanoid, a kursiden lopus eskai voiba starinoita kelel ičeze polhe. ( Openduzkursad Vengrian mal)
56. Kaikuččen openduzpäivän lopuks tuliba urokad, kudambil opetihe kargaita Vengrian rahvahan karguid da pajatada pajoid. ( Openduzkursad Vengrian mal)
57. Kursiden lopus kaikutte pidi ezitust ičeze kelel. ( Openduzkursad Vengrian mal)
58. Voden lopus ristit johtutab männut vot, kacub, miččid azjoid oli tehtud, mi jäi tehmata. ( Tervhen tuldes, Vauged Tigr!)
59. Sen ližaks oli sadud rahad, I necen voden lopus linneb tehtud vol kirjpainduz, mitte kebnenzoitab tunduštamišt uzidenke tedotöidenke. ( Venäman V Suomalaiž-ugrilaine tedokonferencii Petroskoiš)
60. Ogroi koli äkkid, astui, langez’i lopei tehnus händast, läksi heng. ( Goiša-hatar)
61. Minä meletin, miše lop sinei om, – säruänel sanui Larisa i kacuhti As’oin päle. ( Mikš tähthile tarbiž maha?)
62. Lopuks As’oin käzi päzui-ki valdale. ( Mikš tähthile tarbiž maha?)
63. Lopuks čainik kehui, i vauged pil’vut kargaidaškanzi čainikkurkuižen päl. ( Külän noid)
64. Miše puhtastada kangad lumespäi, kolahtoiti jaugal da toižel seinäha, sid’ oti kadagvastan, pühki lopun lumen kangoilpäi, avaiži verajan da heikahti. ( Pedrvaza)
65. Lopuks Rozka meleti kut päzda minuspäi. ( Kargaidajad lindudHronika-kirjutez)
66. Täl kerdal minä en anda manitada ičtain, täl kerdal mänen lophusai. ( Kargaidajad lindudHronika-kirjutez)
67. I lopuks tatale käskiba pajatada kukoin kartte. ( Kargaidajad lindudHronika-kirjutez)
68. voden lopus laivan trümas tuli Turciaha. ( Kolumba)
69. A Kolumba necil aigal joi bragan lophusai. ( Kolumba)
70. Süguz’kun lopus ühtes lapside kodinke läksim evakuacijaha baržal Onegad möto. ( Voinal polttud lapsteaig (pala novellaspäi pohjoižvepsän paginal))
71. Praznikan lopus klubas mäni koncert, tod’he čajud kalitįideke. ( Voinal polttud lapsteaig (pala novellaspäi pohjoižvepsän paginal))
72. Völ nor’aigan Jussi nägišti vepsläižen neičukaižen Ninan Šoutjärven küläspäi, mel’dui hänehe, voinan lopus oti händast Suomehe, nai. ( Hüvä elon da radon ozutez)
73. Kezan lopus i sügüzel ristitud käveliba mecha keradamha marjoid i senid. ( Parahim nevoi, sebranik, ristit mirus)
74. Suremb grupp vastusiden andajišpäi (211) eläb Karjalan valdkundas, lopud Piterin agjas. ( ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz)
75. Lopud openziba kut kodiš, muga i erazvuiččiš openduzformiš. ( ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz)
76. Ehtan lopus adivod joiba čajud magukahan vepsläižen paštatesenke. ( Lämäd da südäimeližed vastused Pondal-küläs)
77. Ika kaikile lop linneb! ( Kut üks’ priha openzi kovas carid)
78. Kaikes meclonduses nägui, miše tal’vele pigai tuleb lop: lumel venuiba süväd sinižed kuvad, kuziden ladvad kacuiba oiktas taivahaze i libuteliba päiväižennoks kaikuččen ičeze neglaižen, lepišt mustišti täudunuzil sirguižil, a koivun tüved vaugištiba enamba lunt. ( Jäl’gidentedai)
79. XVIIIvoz’sadan lopus Venäman valdas oli Petr I. ( Mikš Karjalan valdkundanznamal om kondi?)
80. Ičein kirjutesen lopus tahtoin sanuda, miše kondjan kuva Karjalan valdkundanznamaha om pandud ei muite. ( Mikš Karjalan valdkundanznamal om kondi?)
81. 12 Oma matkad, miččed ozutasoiš mehele oiktoikš,
no matkan lopus om surm.
( Ižandan varaiduses)
82. 13 Nagrandan keskes-ki erašti kibištab südänt,
dai ihastusen lopus voib olda tusk.
( Ižandan varaiduses)
83. 25 Om teid, miččed ozutasoiš mehele oiktoikš,
no niiden lopus om surm.
( Ižandan varaiduses)
84. 14 Ken ei kundle lophusai i andab vastust,
se om vähämeline, putub huiktaha.
( Surm i elo oma kelen valdas)
85. 8 Ken värhut semendab, se pahut rahnob,
hänen vihan vicaspäi tuleb lop.
( Golliden ahtištajid Ižand opendab kovas)
86. 8 Ala rigehti sudha,
ika midä tegeškad lopus,
konz sinun vihanik sindai huigenzoitab?
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
87. Redukun lopus suomalaižugrilaižes školas mäni tradicionaline festival’Karjalan jalokivet”. ( Čoma da melentartuine festival’)
88. Petroskoiš redukun lopus Maksi-ostandkeskuses mäni azjtegoTundištagatoiš, Kantele!”. ( Tundištagatoiš, nece om kantele!)
89. Männuden voden lopus, tal’vkus, Rahvahaližiden kul’turiden keskuses mäni Vepsän pajominun elo...- praznikeht. ( Hänen heng – rahvahaližes pajos)
90. Siloi, 70-voziden lopus, kollektivan repertuaras päazjas oli venälaižid pajoid. ( Hänen heng – rahvahaližes pajos)
91. Jubilei: Männuden voden lopus tal’vkun 30. ( Elodme astub pajonke)
92. Kursiden lopus kactihe fil’m vepsän kelel. ( ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!)
93. Heinkun lopus Petroskoiš mäni Venäman V Suomalaiž-ugrilaine tedokonferencii, miččele tuliba-ki meiden kollegad Suomespäi. ( Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha)
94. A konz kundli lophusai, pani käbälan suhu i meletaškanzi. ( Händikaz da pedr (Estilaine sarn))
95. Jubileivastused
Kül’mkun lopus suomalaižugrilaižes školas oli tehtud äi melentartuižid azjtegoid da vastusid, miččed oli omištadud školan jubilejale.
( Sündundpäivänke, Lönnrotan škol!)
96. Aigtegon lopus kittihe organizacijoid ühtnendas ozutelusehe i anttihe niiden ohjandajile diplpmoid aktivižes rados. ( Rata rahvahan hüvüdeks)
97. Sikš ku irdal ei olend muga vilu, se andoi voimust ristituile kacta ajandad lophusai. ( Petroskoiš mäni koiriden val’l’astusiš ajand)
98. Baboi lujas ihastuilopuks heiden-ki pertiš om kodi-ižand. ( Mechine (Starin))
99. Lapsed joksiba ümbri siš i varastiba, konz-žo lopuks se polttas. ( Kut Toižegen eläjad kaimziba tal’ved)
100. Praznikan lopuks ristitud oliba vähän väzunuded, sikš ku praznik oli todeks pit’k, äjad läksiba kodihe. ( Kut Toižegen eläjad kaimziba tal’ved)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. lopud, lopus, lop, lopuks, lophusai, lopuil’, lopun