Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

miše

язык: вепсский

часть речи: союз

1 значение

  • русский: что
  • английский: that

Примеры (3452)

лучший отличный хороший плохой

1. Hän sanub: «Mamoi, minä vaihen andoin’ prihale, miše tulen, nu ka prihad ii(mid’a manitelda ole)». ( Kut eduu mehele mändihe)
2. A svadibhomesel tatam nuustati händast, ka hän möst voiki:

«Rodimįi roditel’, kal’l’iž kazvatei, minun aigoiš homesuu nuustatad, nügüde dumein, miše jäl’gmeine čoma peiveine čomas da čogeižes.
( Kut eduu mehele mändihe)
3. Erasel jele näd ni sizarid’, ni vellid’, ka voikab miše: «Ii min’ turbeižis ole minei eläda, ni veslid’ viikoihuzid’, ni set’jid’ čižoihuzid’. ( Kut eduu mehele mändihe)
4. Vederistmad vaste ristikoitas kaik iknad, verejad, trubad, kaik sijad ristikoitas, miše jumalan juru ii tul’iž. ( Enččid’ primetoid’)
5. Sanuliba, miše olibad, a min’a nägend en. ( Enččid’ primetoid’)
еще примеры >>
6. Rahvaz sanutas, miše nene mecamehed näguse ozavale da ozatomale, a min’a olin keskristit, en ozatoi, en ozakaz. ( Enččid’ primetoid’)
7. Tariž kukoihud toda, kourigeine toda, miše turahtoitta kudame eduu. ( Enččid’ primetoid’)
8. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
9. Lukt’as dengad, miše bohatemb oliž ka, mändas, ümbri horomoiš kellonke proit’t’as, miše živatad kävuteiž kodihe. ( Enččid’ primetoid’)
10. Päčiš houdutadas mišto imetoida. ( Kut tegiba vasan)
11. Uuged ezmäks paned mišto ii jokseiž liib, riigun kohtha, riig mi jokseb vas-se. ( Kut tegiba vasan)
12. A oli-k muga, miše oliba sured besedad i pened besedad? ( Enččiš praznikoiš)
13. Valičimei mecas tahoižen, miše kuzišt koivuidenke oliž. ( Kut liibän kazvatadihe)
14. Snapud pištut kaik pandas, miše kuiveiž. ( Kut liibän kazvatadihe)
15. Verandon ningoman teged da kangil’ tuukid necen lämboin-se, miše mustenziš necen tahon-se. ( Püuvhan kazvatadihe)
16. Potom ligospei vedetas, nit’ule kaiken levitad, mišto vougištuiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
17. Tapmed mugomad oma, tapmel tapad händast, kelikoičed kelikol, vidimel vidod, mišto pästar’-se lähtiž. ( Püuvhan kazvatadihe)
18. Luzikou ocha lapsid’ anttas, mišto sögat kašad. ( Lehm kandab)
19. Niižne ištuse stolan taga, katase paikou, miše ii nähteiž. ( Kut svad’ban spravitas)
20. Sanub mišto nene molodijad tervehtaižigoiš. ( Kut svad’ban spravitas)
21. Nevest möst räcn’an uugile paneb miše ii puuteiž sel’gäd. ( Kut svad’ban spravitas)
22. Konz školha mänin’ ka min’a hüvin’ mahtoin’ ven’aks-ki, ii mišto pagišta, a lukt’a, kirjutada. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
23. Muštan mišto openzimoi lugm’aha ka sizaren knigad luglin’. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
24. Radoi siloi sigä Raisa F’odorovna Čarandova, hän ii uskond, mišto min’a mahtan lukt’a. ( Ladvas kaik pagižiba vepsaks)
25. Min’a kalanik olin’ mugoi, mišto jogel kaiken aigan olin’. ( Ladvan külä siižub Ojatil’)
26. Erased varaitas ajada, mišto hän äjan šatak om, šataiše. ( Hiin’antego)
27. Astud ka kacud, miše ii amu sigä hiin’an tegiba, nügude söm kalliž loukas ka živatoid' kaik tahtoitas pid’ada. ( Kut külä eläb nügude)
28. Oli ühtuu aigou mugoi az’j, mišto Ladv edahaline külä ka oigendeliba sin’n’a, ken türmas oli ištund ka Piteriš ii anttud eläda, a oigetadas sada ez’mäižel kilometral. ( Kut külä eläb nügude)
29. Vepsläižed tedaimehed Strogal’š’ikova i Zaiceva tedištiba, mišto Ladvas eläb mugoi priha, kudamb kirjutab runoid’. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
30. Tari vuu sprafk toda, mišto sin’a min-se zdaid sigä, marjoid’ ili pajud. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
31. Jäl’ges kut-se kirjutaškanzin’ paremba, mujan iče mišto paremba. ( Kut min’a zavodin’ runoid’ kirjutada)
32. A erašti oma slučajat, mišto amptas da siriči, ii hüvä rad lähte.
А иногда бывают случаи, что стреляют, да мимо, нехорошо получается. ( Händikahiden mectus)
33.
Tehtas karan, necen karan kaiken barboil’ ümbärtas, mišto ii valiže bokišpei.


Выкопают яму, эту яму всю обставляют ветками, чтоб не сыпалось с боков.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
34.
Mugoine prohod kaid, mišto voiž mända ristit, a händikaz kätas tagaz ii voiž.


Проход такой узкий, чтобы мог пройти человек, а волк не мог бы назад повернуться.
( Kut händikahid’ sadas karoihe)
35.
Tariž mända aigoiš, mišto homenczor’ad ii magata, pimedeižes lähtta, poliš üin’.


Надо идти рано, чтобы не проспать утренней зорьки, в темноте найти, в полночь.
( Kut kävin’ mecoid’ samha)
36.
Panen kandatest, panen muneižen südäimehe, miše magedemb da sin’n’a voihut da kalitkeižen-se umbištan da päle-se kandatesut, nu da i päčhe i sigä paštub.


Положу сметаны, положу яичко в начинку, чтобы вкуснее [была], да маслица туда и закрою калитку, да сверху-то сметанки, ну да и в печь, и печется там.
( Kut kalitkad pašttas)
37.
Räpusid’ Karhilas saskenziba severdan, mišto erased kaksin’ da nellin’ bučin’ solaziba touveks kalad, räpust.


Ряпушки в Каргиничах вылавливали столько, что некоторые солили на зиму по две да по четыре бочки рыбы, ряпушки.
( Miide deren Nirgl)
38.
Lesnik hänen zemskijan načal’nikannost vii, mišto midäk Kornišovan dačas rikoi losid’.

Лесник повел его к земскому начальнику, потому что в даче Корнышова убил лосей. ( Miide deren Nirgl)
39. Mecnik sanįi, mišto «Rikoin’ en losit’ kuume, a kuume il’best».
Охотник сказал, что «убил я не три лося, а три рыси». ( Miide deren Nirgl)
40. Järedad ka hougoidas lahkoile i vedetas kas’kele, ristha pandas, ristoihe, miše ii lumes ligoteiž, kuiveteiž.
[Если] толстые, так раскалывают и возят на подсеку, кладут крест-накрест, чтобы не размокли в снегу, подсохли бы. ( Kut kas’ken vert’as)
41.
Kaks’ čurkad čaptas metrad kaht, i neche nod’jho ühten čurkan pandas alle, pandas alle-se alandusuded, miše ii ani mas oliž.


Две чурки срубят, метра два-три [длиной], и в этот костер кладут одну чурку вниз, под нее кладут поперечины, чтобы [она] не совсем на земле лежала (\'была\').
( Kut nod’jon tehtas)
42.
Ühted poled čurkoišpai čaptas kirvhuu, päraged miše uud’aiž i letas päle necen čurkan.


Одну сторону чурок рубят топором, чтобы были щепки, и кладут (\'поднимают\') эту чурку сверху.
( Kut nod’jon tehtas)
43.
Keskhe pandas ii sanktid’ kaluižid’, miše ühthe ii koskt’aiž, voiž keskhe lämeižen panda.Между чурками (\'в середину\') кладут нетолстые палки, чтобы [чурки] не соприкасались, чтобы можно было между ними развести огонь.
( Kut nod’jon tehtas)
44.
Muga i toižhe agjha, miše čurk ii lanktiš pöupai, palaškandob ka voib langeta.


Так же и в другой конец [ставят], чтобы эта чурка не упала сверху, начнет гореть, так может упасть.
( Kut nod’jon tehtas)
45.
Makarii kaiken necen märiči gärven süvuden i ühthe sijaha(l’üuzi madalamban sijan), kuna stroid’a nece pagast, tariž kaida mägi, miše pästta vezi Värasärespei Väraluižhe.


Макарий измерил глубину всего этого озера, и в одном месте (он нашел более мелкое место), где нужно построить эту церковь, нужно было разрыть гору, чтобы выпустить воду из озера Вярасярь в Вяралуйно.
( Lämįipacaz)
46.
No pagin mäb, miše kaivei hän üksin'.Но говорят (\'разговор идет\'), что копал он один.
( Lämįipacaz)
47.
No spas’t’a sinun hengen voib, miše adhu sini ii putta».


Но спасти твою душу можно, чтобы тебе в ад не попасть».
( Kut mecnik maniti čortan)
48.
Toižhe agjha püštan möst ragan i sidon toižen agjan prodol’nikad, mišto prodol’nik ii uptaiž pohjha.


В другой конец тоже ставлю шест и привязываю другой конец продольника, чтобы продольник не потонул.
( Kut minä kalatan)
49. Tarbiž muga lat’t’a, mišto sär’gižen kuukuine oleiž pol’ metrad pohjaspai.
Нужно сделать так, чтобы крючок с плотичкой был на полметра от дна. ( Kut minä kalatan)
50. Kevädou tarbiž kalatada madalou, kuni vilu vezi, metrad kaht süvüst, no simaine kuukus tarbiž pästta metrad viž, mišto sär’gine voiš tehta tobjemban krugan.
Весной надо ловить рыбу в мелком месте, пока вода холодная, на глубине двух-трех метров, но леску с крючком надо выпустить метров на пять, чтобы плотичка могла сделать побольше круг. ( Kut minä kalatan)
51.
Kevädou tarbiž, mišto ušte käveleiž süvüsel metrad kaks’.Весной надо, чтобы дорожка ходила на глубине двух метров.
( Kut minä kalatan)
52.
Mišo ii tetaiž, mišto palos om semetud nagriž, rüunad ümbri semen'ziba kagrou.


Чтобы не знали, что на пожоге посеяна репа, края вокруг засевали овсом.
( Midä mijou semenziba)
53.
Nägen, mišto eragata tarbiž, kalliž kazvattajaižem, sötai-tatoihudem, minei gor’o-gor'kijale.

Вижу, дорогой мой родитель, кормилец-батюшка, что расстаться надо мне горемычной. ( Voikud)
54.
Kalliž kazvattajaižem sötai-tatoihudem, kalliž kandjoihudem, sötai-mamoihudem, emboinu minä tiid’ uprosida i umolida, en i hvatn’us minä gor’o-gor’kii, mišto tiid’ ii saiž uprosida i umolida, mišto ed eragoittaiž mindai gor’o-gor’kijad.


Дорогой мой родитель, кормилец-батюшка, дорогая родительница, кормилица-матушка, не смогла я вас упросить и умолить, и не думала я, горемычная, что вас нельзя упросить и умо-лить, чтобы не разлучали меня, горемычную.
( Voikud)
55.
Kalliž kazvattajaižem sötai-tatoihudem, kalliž kandjoihudem, sötai-mamoihudem, emboinu minä tiid’ uprosida i umolida, en i hvatn’us minä gor’o-gor’kii, mišto tiid’ ii saiž uprosida i umolida, mišto ed eragoittaiž mindai gor’o-gor’kijad.


Дорогой мой родитель, кормилец-батюшка, дорогая родительница, кормилица-матушка, не смогла я вас упросить и умолить, и не думала я, горемычная, что вас нельзя упросить и умо-лить, чтобы не разлучали меня, горемычную.
( Voikud)
56.
Nägen, mišto linneb eragata, sötai-tatuško, sötai-mamuško, algad unohtagoi mindai verhale vilule randaižele.


Вижу, что придется расстаться, кормилец-батюшка, кормилица-матушка, не забывайте меня на чужой холодной сторонушке.
( Voikud)
57.
Nägen minä, mišto ii tazoitugoi minun šuukuižed hibusuded, nägen, mišto tarbi eragata ičein’ vouktas voudaižes.


Вижу я, что не расчесываются мои шелковые волосы, вижу, что надо расстаться со своей светлой волюшкой.
( Voikud)
58.
Nägen minä, mišto ii tazoitugoi minun šuukuižed hibusuded, nägen, mišto tarbi eragata ičein’ vouktas voudaižes.


Вижу я, что не расчесываются мои шелковые волосы, вижу, что надо расстаться со своей светлой волюшкой.
( Voikud)
59. Nägen, mišto tii eragoitatoi mindai gor’o-gor'kijad verhale vilule randaižele, verhile sulile susedaižile keskhe homnižou čomou päiväižou.

Вижу, что вы отсылаете меня, горемычную, на чужую холодную сторонушку, к чужим немилым соседям в завтрашний красивый денечек.
( Voikud)
60. Nägen minä, mišto tarbi eragata ičein’ vouktaz da voudaižes, en raciiž eragata ičein’ vouktas da voudaižes.

Вижу я, что надо мне расстаться со своей вольной волюшкой, не хотела бы я расставаться со своею вольной да волюшкой.
( Voikud)
61.
Nägen minä, mišto tarbi antta sinei ičein’ vouged da voudaine-se, krasnii krasotaine.

Вижу я, что нужно мне отдать тебе свою вольную да волюшку, красную красотушку. ( Voikud)
62.
Nägen, mišto tarbi eragata verhile viluile randaižile.


Вижу, что нужно расстаться [и уехать] на чужую холодную сторонушку.
( Voikud)
63.
Kalliš kand’jaihudem, nägub, mišto linneb eläda muga igä kaik suriš holviš holiš i suriš abidoiš, vot-se sinä mindai onetoman rodid’ igäks kaikeks.


Дорогая моя родительница, видно придется мне прожить всю жизнь в больших заботах и больших обидах.
( Voikud)
64.
Kaiken enččed rahvaz sanuudihe, miše supalaine sočel’nikan, ka pölusihe pano, ka neiččen tundištad.


Раньше, бывало, люди говорили, что если в сочельник съешь кусочек и положишь под подушку, то тебе покажется девушка.
( Kut mina nain’)
65.
Mina tednu en, miše hän zabolei.


Я не знал, что она заболела.
( Kut mina nain’)
66.
Nägen miše vägüu minein' ei tege mel’ naida.Вижу, что силой [хотят сосватать], но силой мне не хочется жениться.
( Kut mina nain’)
67. A sigau gärv’uu nägen miše laineh, gäd eile, оm todud sihe.
А там на озере вижу, что волна, льда нет, лед пригнало сюда. ( Kut mina gälo keskhe putuin’)
68.
Mina en miše vasthaze, mödhaze kärauzimoi, da vast lainhile davai pidadase.


Я не то чтобы навстречу, а повернулся по попутному ветру да давай держаться против волн.
( Kut mina gälo keskhe putuin’)
69. om, naku om lavaine ülähän, lavaižuu oma žerdid lavašt’ ülemba metrad pol’, miše žar mäniiž alahaks, а ülähaks ladvad, alahaks tüstad.
Каменка, сверху настил, от него на полметра выше поставлены жерди, чтобы жар проходил, ставят вниз корешками, а верхушками вверх. ( Kut mö endo radoim)
70.
Eraz om ristit hond, kacub ičelozo otta nenakahemban, nenaspäi, miše oliiž miniin’ puhtaz da i hüvä, a siniiž andab händombaižid’ güvid’, kus enamb lomud da i henomb güväine.


Иной плохой человек все смотрит, чтобы взять себе зерно крупнее и чище, упавшее подальше (\'c носа\'), а тебе отдаст похуже (\'с хвоста\'), где больше мусора и зерна меньше.
( Kut mö endo radoim)
71.
Eraz ka vet’ sporhusaiki doidub, zastavib, miše davai peksa kogo, miše ühteitte güvä oliiž, siniiš kodl, miniin’ toine.


Иной так и до спора доходит, заставит смешать кучу, чтобы зерно получилось одинаковое, тебе одну меру, мне другую.
( Kut mö endo radoim)
72.
Eraz ka vet’ sporhusaiki doidub, zastavib, miše davai peksa kogo, miše ühteitte güvä oliiž, siniiš kodl, miniin’ toine.


Иной так и до спора доходит, заставит смешать кучу, чтобы зерно получилось одинаковое, тебе одну меру, мне другую.
( Kut mö endo radoim)
73.
Kahton mužikad miiden der’uunaspäi uudihe lähtnudod mecha, mina tezin’, miše tämbäi homesuu oma männudod mecha.


Двое мужиков из нашей деревни отправились в лес, я знала, что сегодня утром они ушли в лес.
( Kut minä nägin’ mecaukon)
74. Zavottihe stroidakse, rahvast paukata, ka tariž pauk hüvä antta, miše ii voikaižihezoiš.
Начали строить, [если] людей нанять, так надо хорошо платить, чтоб не жаловались. ( Kut endo tegüudihe taukhun)
75. Hän möst hiid’ murgn’uu sötab, da kesked päivad hänlo huiged tegeso, miše ii sötta-se nikut.
Он опять же их завтраком кормит, да в середине дня ему стыдно станет, чтоб не кормить нисколько. ( Kut endo tegüudihe taukhun)
76. Eraz ristit om pahoin’ skup, sötta-ki ii rači, ka samautes pandas kivid’ samloiden allo, miše oliiž vilu pert’.

Иной человек очень скупой, даже кормить скупится, так когда прокладывают сруб мхом, кладут под мох камни, чтобы изба была холодная.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
77.
Nece skupad rahvaz ka ninga niile stroitihe, kudamb ii račnu pahoin’ sötta radnikoid’, a kudamb rači sötta nu i rahvaz pandihe vägen hüvän, hüväu melüu kaik kut hiile tariž ka ninga i ratihe-ki hüväšti, samautihe plotnas, miše oliiž läm’.


Это [были] скупые люди, так им строили, тем, кто скупился очень кормить работников, а кто не скупился кормить, так и народ прилагал силу, по-хорошему все как им надо делали, укладывали мох плотно, чтобы было тепло.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
78.
Nu, nened kirpic’ad šlibgutadas, üks’ saven täputap, kolotib ningimau kolotuškau, pal’l’au, katkau kataib, miše plot'ašti oliiž, kirpic’an sankte, a toine šlibgutab čapta, tol’ko maihutab čapta, kuumanz’ panob päčin’ sihežo, kus hän radab, i rohlašti panob; kahtuu kirpic’au pandas, kuum’uu kirpic’au pandas, näd kirpic’rädud-no, miše hän kuivaiž pahemba.


Ну, эти кирпичи и шлепаешь, один глину толчет, колотит такой колотушкой, молотком, катком катает, чтобы плотно было, толщиной с кирпич, а второй только режет-помахивает, третий кладет печь, тут же, где он работает, редко (\'рыхло\') кладет; на два кирпича кладут, на три кирпича, вишь, ряды кирпичей-то, чтобы лучше сохли.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
79.
Nu, nened kirpic’ad šlibgutadas, üks’ saven täputap, kolotib ningimau kolotuškau, pal’l’au, katkau kataib, miše plot'ašti oliiž, kirpic’an sankte, a toine šlibgutab čapta, tol’ko maihutab čapta, kuumanz’ panob päčin’ sihežo, kus hän radab, i rohlašti panob; kahtuu kirpic’au pandas, kuum’uu kirpic’au pandas, näd kirpic’rädud-no, miše hän kuivaiž pahemba.


Ну, эти кирпичи и шлепаешь, один глину толчет, колотит такой колотушкой, молотком, катком катает, чтобы плотно было, толщиной с кирпич, а второй только режет-помахивает, третий кладет печь, тут же, где он работает, редко (\'рыхло\') кладет; на два кирпича кладут, на три кирпича, вишь, ряды кирпичей-то, чтобы лучше сохли.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
80.
Ezmäi kuivatas, miše kirpic’ad ii haugetaiž.


Понемногу (\'слабо\') сначала сушат, чтобы кирпичи не трескались.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
81.
Mändas da vinad osttas, longiš vinau göttas, no hän neno svodud naku tegeb ümbri güškiš da dušnikoiš hüvin’ siloi, a gesli vinad ii ostkoi, ii dogat’kei, panob kirpic’an poikhezo, miše nece kirpic’ tuukaidaiž saun pert’he.


Пойдут и вина купят, во время обеда вином напоят, ну, он тогда хорошо сделает выходы вокруг вьюшек и душников, а если вина не ку-пят, не догадаются, поставит кирпич поперек, чтобы этот кирпич выталкивал дым в избу.
( Kut endo tegüudihe taukhun)
82.
Ümbri longiš panon randad, miše hän muikt’aiž.


Около обеда положу закваски, чтобы прокисло.
( Kut tehtas repoin’ nagrhespäi)
83. Hüväšti katan, miše ii mäniž vozduhaine.
Хорошенько накрою, чтобы воздух не проникал. ( Kut tehtas repoin’ nagrhespäi)
84.
Potom kogospäi levitän kaikime päčime, miše hän kuiväiž.


Потом из кучки разложу его по всей печке, чтобы хорошо просохло.
( Kut sepan tehtas)
85.
Ištub hän sigau časud kuume, nel’, kut om päčiš žarud, miše kertoh рälo tegižihe, tegeso kertoh ningitte rusked рälo.


В печке находится этот чугун часа три-четыре, пока в печке есть жар, до тех пор, пока не образуется сверху красная пленка.
( Kut sepan tehtas)
86.
Vilugandob miše vokurat oliiž panda prigolouk.


Остынет [до такой степени], чтобы можно было положить закваску.
( Kut sepan tehtas)
87.
A saharnijad peskad- panlom päčedeses konz zavarim, miše magedomb-se oliiž.


А сахарный песок мы добавляем, когда завариваем их на шестке, чтобы слаще были.
( Kut sepan tehtas)
88.
A oludehe, ka em četkii, suusem panom humalame, miše oliiž düžemb.


А для пива не процеживаем, так вместе с хмелем и кладем, чтобы крепче было.
( Kut sepan tehtas)
89. Mecha mänon, kirfhen otan da koivun hüvän valičen, tazon, miše iiliš koivus rubid’, läksiš toh’ žirn, ningitte, vedaitoh’, vahv, miše ii kattoliiž.
Иду я в лес, беру [с собой] топор и выбираю хорошую с ровным стволом березу, чтобы не было на березе коросты, чтобы береста получилась жирная такая, тянучая, крепкая, чтобы но ломалась. ( Kut ottas tohen i ninen)
90. Mecha mänon, kirfhen otan da koivun hüvän valičen, tazon, miše iiliš koivus rubid’, läksiš toh’ žirn, ningitte, vedaitoh’, vahv, miše ii kattoliiž.
Иду я в лес, беру [с собой] топор и выбираю хорошую с ровным стволом березу, чтобы не было на березе коросты, чтобы береста получилась жирная такая, тянучая, крепкая, чтобы но ломалась. ( Kut ottas tohen i ninen)
91. Mahasai otad da čapad ka ii sa koritada, a miše oliiz hot’ pol’ metrad maspäi tüvi-se.
Если у земли срубишь, так нельзя очищать, а [надо], чтобы хоть на полметра был комель от земли. ( Kut ottas tohen i ninen)
92. Ühten sülen vedaudan nenaspäi, stupn’aspäi, ligoin’ stupn’an krugom, pohg’an, miše oliž vahvemb.
Одну сажень протяну с носка ступни, плету подошву на второй раз, чтобы крепче была. ( Kut ottas tohen i ninen)
93.
Käraudad koren mustan südäimehepäi, miše ii kattoliiž.Свернешь черной корой внутрь, чтобы не ломалась.
( Kut ottas tohen i ninen)
94.
Eraz panob hondomban pälagen, a eraz luukaižen tegeb ningiman, nügun pälaguden, miše vihm uidiiž, katiižihe maha, ii tartuiž hiinha.


Иной делает плохую, а инойзаостренную макушку, чтобы дождь стекал на землю, не задерживался на сене.
( Kut mijau hiinan pandas)
95.
Lastad oma noraižuu sidotud, miše ii päzdaiž.


Лучины связаны бечевкой, чтоб не расходились.
( Kut mö kanghan kudom)
96.
Kanghan käim kahton kesken: üks’ levit’olob, ištub sigau stavoil’, a mina tägau tagamau, kolodan taga, val’k čokaitut da g’augau pidan, miše hillemba mäniž.


Основу наматываем вдвоем: один расправляет, сидит там на кроснах, а я позади, за колодой [нахожусь], валек воткнут и ногой держу, чтобы медленнее двигалась [основа].
( Kut mö kanghan kudom)
97.

Kinktemba tariž kingitada kolodaha, miše ii väl’ kesked päzdaiž, oliž kuti-se i katįškau torgovijau.


Туже нужно наматывать на колоду, чтобы слабин не было, а было бы как в купленной катушке.
( Kut mö kanghan kudom)
98. tol’ko ad’g’ad gätan ningimad, miše nid’he otta.
только концы оставлю такие, чтобы сквозь ниченки пропускать. ( Kut mö kanghan kudom)
99.
Möst ninga kaik otanki paraižespäi, miše ii segoida.


Так и беру все попарно, чтобы не путаться.
( Kut mö kanghan kudom)
100.
Puugen sukselo, miše libuiž zeu.


Наступаю на подножку, чтобы образовался (\'поднялся\') зев.
( Kut mö kanghan kudom)
< < скрыть примеры