VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Varžinaiskarielah da VepKar-korpussah näh

Varžinaiskarielah da VepKar-korpussah näh

Karelian Proper
Tolmachi
Tervehyttä kaikilla!

Milma kučutah Irina Novak.

Mie olen tverinkarielane Spirovon rannan Šalokyläštä.

Miän kylöveh pagizou karielan kielen Tolmačun murdehekši.

Myö kaikki, tverinkarielazet, pagizemma varžinaiskarielakši, niin kuin paissah i Karielan Tažavallan vilurannašša da keškirannašša eläjät karielazet.

Varžinaiskariela on yksi karielan kielen piämurdehista.

Toizet ollah livvi da lyydi.

Varžinaiskarielašša on kakši šuurda murdehin gruppua: nämä ollah vilurandazet murdehet da lämbymärandazet murdehet.

Karielazet, kumbazet eletäh Karielan Tažavallan Louhen, Kemin, Kalevalan rajonoissa da vielä Koštamukšen linnarajonašša, paissah vienakši ali vilurandakarielakši.

Ka Karielan Tažavallan Karhumiän, Belomorskan, Muijehjärven, Segežan da Šuojärven rajonoin karielazet paissah lämbymärandakarielakši.

Täh rukah paissah i voinan aigah Šuomeh uidinnuot rajakarielazet.

Tverinkarielazet da Leningradan oblastin karielazet niinže paissah varžinaiskarielakši.

Tverin oblastissa enämbi karielazie eläy Lihoslavl’an, Spirovon, Maksuatihan, Ruameškin da vielä Ves’jegonskan rajonoissa.

A Leningradan oblastissa karielazie eläy Boksitogorskan da Tihvinän rajonoissa.

Vielä proidunnuon vuožišuan alušša da šen keškipuolella karielan paginua vielä voičis’ kuunnella i Novdorodan oblastissa Valdain karielazista.

Ka enämbi šielä miän paginua et kuule.

On jygie lugie, äijägo meidä, varžinaiskarielazie, on nyt.

Äijägo Šuomešša on, myö emmä voi šanuo.

No Veniän puolella Veniän jälgimmäne rahvahanluvenda ando meilä tämänmuozet tiijot: Karielan Tažavallašša šen vilurannašša da keškirannašša eläy läššä kakšitoista-tuhattua karielas’t’a, Tverin oblastissa šeiččimen puolenke tuhattua, da vielä puoli tuhattua Leningradan oblastissa.

Yheššä lieu vähäzen enämbi kuin kakšikymmendä tuhattua karielas’t’a.

Ka vain vähembi puolda heistä pagizou karielakši, a Tverin Karielašša vain kolmanneš čuasti pagizou karielan kielekši.

Tulou uuži rahvahanluvenda da tämä andau meilä uuvet tiijot da ožuttau uuvet luvut.

Vienankarielan murdehet ollah otettu normitun kielen variantan peryššäkši Karielašša.

Tämä kieli täydyy kohta jo kolmekymmendä vuotta.

Meilä, tverinkarielazilla on oma literaturnoi kieli.

Šuomen puolen karielazet täh aigah luajitah vielä i omua varžinaiskarielan kielen variantua, šen peryštänä ollah rajakarielazet murdehet.

Karielan da vepšän kielilöin avattu korpussa, kumbazeh ollah otettu kaikki miän murdehet, kaikki kielilöin variantat, on ylen hyvä lahja meilä kaikilla, kaikilla karielazilla da kaikilla vepšäläzillä.

Da ylen hyvin mielin mie voin šanuo, što olen ruad’i, žentän kuin tverinkarielazet murdehet niinže ollah otettu täh korpussah.

О собственно карельском наречии карельского языка и о корпусе ВепКар

Russian
Здравствуйте!

Меня зовут Ирина Новак.

Я тверская карелка, родом из деревни Еремеевка Спировского района.

Жители нашей деревни говорят на толмачевском диалекте карельского языка.

Мы все, тверские карелы, говорим на собственно карельском наречии, как и карелы, проживающие в северной и центральной Карелии.

Собственно карельское наречие является одним из наречий карельского языка.

Наряду с ним существуют также ливвиковское и людиковское наречия.

В собственно карельском наречии принято выделять две крупные группы диалектов: севернокарельские диалекты и южнокарельские диалекты.

Карелы, проживающие в Лоухском, Кемском и Калевальском районах Республики Карелия, а также в Костомукшском городском округе, говорят на севернокарельских диалектах.

Карелы же Медвежьегорского, Беломорского, Муезерского, Сегежского и Суоярвского районов являются носителями южнокарельских диалектов.

Так же говорят и карелы, эвакуированные в военные годы в Финляндию из Приграничной Карелии.

Тверские карелы и карелы Ленинградской области также говорят на южнокарельских диалектах собственно карельского наречия.

В Тверской области карелы проживают преимущественно в Лихославльском, Спировском, Максатихинском, Рамешковском и Весьегонском районах.

В Ленинградской областив Бокситогорском и Тихвинском районах.

Еще в первой половине прошлого века карельскую речь можно было услышать и в Новгородской области от валдайских карелов.

Но к настоящему времени носителей языка там не осталось.

Сложно подсчитать численность карелов носителей собственно карельского наречия.

Официальных данных о карелах Финляндии не имеется.

Последняя Всероссийская перепись населения предоставила следующие данные: численность карелов в районах северной и центральной Карелии составила 12 тысяч человек, в Тверской области 7,5 тысяч человек и в Ленинградской области около 500 человек.

Таким образом, получаем приблизительную цифру – 20 тысяч человек.


Из них меньше половины говорят на карельском языке, а в Тверской Карелии лишь треть.

Грядет новая перепись, она предоставит нам новые данные и цифры.

Севернокарельские диалекты собственно карельского наречия положены в основу одного из вариантов нормированного карельского языка в Карелии.

Ему скоро исполнится 30 лет.

У нас, тверских карелов, есть свой литературный язык.

Карелы Финляндии в настоящий момент разрабатывают еще один вариант нормированного карельского языка на основе диалектов Приграничной Карелии.

Открытый корпус вепсского и карельского языков, который вместил в себя все наши диалекты и новописьменные варианты, является очень хорошим подарком для всех нас, всех карелов и всех вепсов.

С удовольствием отмечу, что счастлива, поскольку и тверские карельские диалекты представлены в этом корпусе.