Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e

Corpus: Dialectal texts

Tikhvin,

Informant(s): Ershova Vasilisa Ivanovna, 1885, Korgorka (Gorkie), Boksitogorsky District, Leningrad Oblast
recording place: Korgorka (Gorkie), Boksitogorsky District, Leningrad Oblast, year of recording: 1969
recorded: Рягоев Владимир Дмитриевич

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 194-195
audio archive of ILLH, KarRC RAS: №1274


Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e
(Karelian Proper)

- Vuate kuvottih. Kuin vuate vallataah?

Vuate? Vallataa? Ka kuvomma. Da šidän kem porua keettää. Tuhkašta. Ken n’iin ovar’uu. Da lumella i l’evitämmä. Kooža on jo posl’i-, tämä jo i. Šängi, šängi že, al’i hangi že on, hangi. Štobi hiän ei tädä. Kah, panoo hiemuad, da panoo ferez’id da panoo fartukan, da tämän ka i šivotaa vyön. Miul ol’i heidä, n’i ka, ka om miula. Pert’i pešty täštä vyöštä. Midä. Ukkon’ ol’i muon’e, kävy tänne. Heidä i kan’n’iksi n’äidä. Ka n’äin i šivotah. Ka tää ai, kr’uukkazed luajitaa, ka n’ään, šidän koissagi kuvoimmagi, n’i n’e oldii. Kaidazed, kah.

- Vielägö vuatetta kruas’ittii vai ei?

Kruas’imma. Kruas’imma, ajel’i Čiis’t’ieštä ukkon’e. Zabiraičči trubie. Trubaa. Nu polotn’išš om myt’yš, šiel’l’ on. Truban ka n’äin kierit. A šidäne, n’okkazee, ku saraaffanakši, s’in’izekši. Sit s’in’izen i puutat tämään palazee. A urohilla paijakši, n’i siel’ä kirjaz’in, ken toožo tikkaz’in. Kuad’iekši. Post’el’noi, viel’ä ka miun on t’yt’t’ärel’l’ä, rippuu. Ripakkona, post’el’n’ikašta pala. S’in’in’e. Kruugad muozet. Ka ukkone tuloo tämä. Piettää heboz’en da. Naizet tullaa bričkakululla, hiän ka puikkozee ottaa. Da vuattieh šidoo. A toizen ičel’l’ä halguah. Nu ka tuloo tämänken. Vuattienke. Žerebei s’iun oma i podoiduu. Hiän s’iula i andaa. Šiel’ä ääjängo. Em muissa ääjängo otti tädä. Kruas’imua. Ka kruas’itimma.