Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e

Корпус: диалектные тексты

Тихвинский

Информант(ы): Ершова Василиса Ивановна, 1885, Коргорка (Gorkie), Бокситогорский р-н, Ленинградская обл.
место записи: Коргорка (Gorkie), Бокситогорский р-н, Ленинградская обл., г. записи: 1969
записали: Рягоев Владимир Дмитриевич

Источник: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), с. 194-195
ф/архив ИЯЛИ КарНЦ РАН: №1274


Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e
(карельский: собственно карельское наречие)

- Vuate kuvottih. Kuin vuate vallataah?

Vuate? Vallataa? Ka kuvomma. Da šidän kem porua keettää. Tuhkašta. Ken n’iin ovar’uu. Da lumella i l’evitämmä. Kooža on jo posl’i-, tämä jo i. Šängi, šängi že, al’i hangi že on, hangi. Štobi hiän ei tädä. Kah, panoo hiemuad, da panoo ferez’id da panoo fartukan, da tämän ka i šivotaa vyön. Miul ol’i heidä, n’i ka, ka om miula. Pert’i pešty täštä vyöštä. Midä. Ukkon’ ol’i muon’e, kävy tänne. Heidä i kan’n’iksi n’äidä. Ka n’äin i šivotah. Ka tää ai, kr’uukkazed luajitaa, ka n’ään, šidän koissagi kuvoimmagi, n’i n’e oldii. Kaidazed, kah.

- Vielägö vuatetta kruas’ittii vai ei?

Kruas’imma. Kruas’imma, ajel’i Čiis’t’ieštä ukkon’e. Zabiraičči trubie. Trubaa. Nu polotn’išš om myt’yš, šiel’l’ on. Truban ka n’äin kierit. A šidäne, n’okkazee, ku saraaffanakši, s’in’izekši. Sit s’in’izen i puutat tämään palazee. A urohilla paijakši, n’i siel’ä kirjaz’in, ken toožo tikkaz’in. Kuad’iekši. Post’el’noi, viel’ä ka miun on t’yt’t’ärel’l’ä, rippuu. Ripakkona, post’el’n’ikašta pala. S’in’in’e. Kruugad muozet. Ka ukkone tuloo tämä. Piettää heboz’en da. Naizet tullaa bričkakululla, hiän ka puikkozee ottaa. Da vuattieh šidoo. A toizen ičel’l’ä halguah. Nu ka tuloo tämänken. Vuattienke. Žerebei s’iun oma i podoiduu. Hiän s’iula i andaa. Šiel’ä ääjängo. Em muissa ääjängo otti tädä. Kruas’imua. Ka kruas’itimma.