Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Regie mahamma luadʼie

Corpus: Dialectal texts

Tikhvin

Informant(s): Birjuchevskii Grigorii Ivanovich, 1892, Birjuchevo (Birčova), Boksitogorsky District, Leningrad Oblast
recording place: Birjuchevo (Birčova), Boksitogorsky District, Leningrad Oblast, year of recording: 1967
recorded: Рягоев Владимир Дмитриевич

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 199
audio archive of ILLH, KarRC RAS: №933

Regie mahamma luadʼie
(Karelian Proper)

- Sanot regie, maltat laad’ie?

Ka regie mal-, mahamma luad’ie, mahamma.

- Sanos kui regi load’ie.

Ga toožo pidää, tuuva koivua mečäštä, nu val’l’ičet, što, oigie, oigiezet ois’, muozešta. Ei okšikkahat. Kaikki. Nu šidän n’ämä, koivuloi koissa veštie pidää. Rannat i, šidän, nu alda päin ei veštie, što vain piel’dä, a alda že kruuguloi l’ienöygi n’iin. Šidän ol’i muozet. Painot ollaa. Nu, paned da händä ka l’ymmytät. N’yt kai i Bohda-d’ied’öl’l’ä ka rikkaadu jo i, paino. I ka vot tämän jalakšen ka n’iin ymbäristäh, što painošta, da hänen i. Šiel’ä kl’inaz’ie kolot’it, kl’inaz’ie. Niin ruttoo, n’i hän lopn’uu, a pidää vähäz’in, da l’ymmytät. Kl’inaz’ie kolot’it, i niin, niin l’ymbyy. Kah, jalakšet. Niin luajit. A šidän, n’ämä. Nuaglalla kolot’it, hänee, štobi ka, ka tänne nuaglan i tääh. Tänne, ei ojen’is’, kun’ on tuoeš. Šidän hän kuivaa n’i, šidän ei ojo jo, ei ojene. Ka šidän ka jo pidää, kablahat panna da pajua. Tuvva mečäštä da. Šiduo koiss, pert’is’s’ä i šivoimma toko regil’öi.