Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Riivinlaada

Corpus: Dialectal texts

Tikhvin

Informant(s): Kondrashova Pelageja Grigorjevna, 1894, Selishe (S’elis’s’a), Boksitogorsky District, Leningrad Oblast
recording place: Selishe (S’elis’s’a), Boksitogorsky District, Leningrad Oblast, year of recording: 1967
recorded: Рягоев Владимир Дмитриевич

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 214
audio archive of ILLH, KarRC RAS: №938

Riivinlaada
(Karelian Proper)

- Kuimba s’iemenet riivitää?

A kooža. Pelvašta riivitää. N’i ka muin’e i riivinlaad oo. Na n’äi, što ka muiz’ed, ka ku šormed. T’iel’ä päin, laada. A tämä laudaa. Toožo laada pis’t’yöh pandu. A täššä ka n’äii. Ku hambahat. Ku ka-, otamma ka kobrazen, al’i midä, kai ennen viel’ä l’evittämistä že. Da händä kah. Kah. Guamnoloilla kaikki. L’ibo s’in’čošša. Miu ga guamonua joulun, n’i mie s’in’čošša. Vain tarajaa, kaikkiene s’iemened iče. Jyväzet i čyl’kyzet i, n’ämä kaikkiene. Da harat n’iin. T’er’ebimmä t’er’ebimmä. Sidän ka pelvahan tämän i l’evitämmä. Hän šiel’ä n’el’l’ä n’edäl’ie oo. Hän jo šuor’uo. Ka noššamma. Ka ahamma šinne guamnoloilla, da ka. Guamnolla, g riihil’öih ahamma, da kuivuomma da. S’iel’ä i lookutamma. Ka kaikki.