Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

T’yt’öl’l’ä rozgua ando

T’yt’öl’l’ä rozgua ando

Karelian Proper
Tikhvin
- A buaboz eigo muissellut kui baršinalla ruattih?

I tädä toko kaikki šanel’i hiän.

- Muissadgo midätahto? Käydihgo leikkaamah. Tougua. Ruista?

Da. Kuimbah? I paššimaa käädii i. Kaikemmuista. Midä bojari zastuav’(j)uu. Šidä i ruataah. Ras kolme päivie on s’iun omua, a kolme päivie bajarin omua,” – toko šanoo, – ka oma ruadon’e, jiäh, hot’ hein’aiga. Hod’ l’eikkavo. Mibi n’e bilo. Happanemaa jie a bajarilla män kolme päivie rua. A šidä nu ka, vern’ieče da kolme päivie koissa rua”. Ka toko kaikki šanel’i.
N’i kaa. Toožo tämä Muarja-buabo šanel’i, šannoo. Ei ka heänel’l’ä. A. Kyl’äššä ol’i. Nazar’onkašša. Toožo ka, kuin to heän i šano, t’yt’t’yä kučuttii. I ka Jakar’ovalla l’eikattii, i ennen murginua heä zapoičči virtä. A bajari že ka i kävel’öö, peldua myöt’e. I kuulušti iänen, što virtä laalaa. Ka i kyzel’öö: ”Ken šiel’ä virtä laalo, kee?” A midä? Täl’l’ä kolkalla kuul’i, što laalo. Leikkuajat ollaa da kaikki, ka i šanottih, što katämä laalo virtä”. Hiän ka illalla hänen i kučču šinne. Ičen luo. Nu ka kaikin, što midän’ibuit on proštruafiččee. Raz bajari kuč, tämä. Kui hiä, Mat’ušonka kučču, da kaikki n’i, ka män’i. Mintää sie zapoičit ennen murginua virtä? Raz’vi voit ennem murginua virtä laalua? A šie ennem murginua virren laaloid da kaikki”. – ”A miula, – šannoo, – midä too, pripad’i tol’i igävä, tol’i, – šannoo, – un’i”. N’i. Ka. Ni siula ruaduas’s’a un’i pripad’i. Davaiko mie s’iuld unet, – šanoh, – ajel’ee”. Ka šiinä toožo ka täl’l’ä t’yt’öl’l’ä rozgua ando. Što miks’ ennem murginua virren zapoičči. Ka myt’yš ol’i el’ändä, Volod’a iel’l’ä!