Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

L’entaz’ie toko i voruičimma

L’entaz’ie toko i voruičimma

Karelian Proper
Tikhvin
- Ol’igo molodoloil kn’az’evoi stola vai ei olluh? No stolua orren aal eigo olluh? Stolaa?

Orren tagana šiel’ä rahvas kačotaa. A heil’ä ka paranšopešša t’iel’dä zavod’ieččoo, i šoppee šua. Šiel’ä kolme stolua. Kel’l’ä n’el’l’ä, kel’l’ä viel’ä, ku oo šuuri suad’bovee. N’i ka kyl’g’išein’äl’l’ä šiih stolat kaikki. A tänne šein’il’l’ä ku käziripakkua riputetah. Hot’ kel’l’ä i joolu, n’i ristäril’dä vellotaa käziripakkua ääjää.

- Konza molodoit tullaa venčal päi. Eigo pandu turkii kyn’n’yksen alle?

A tädä jo ol’i jo. N’äil’l’ä jo ka vahnemmillaa, a miän jo ka. Pokol’en’jalla jo tädä joulun venčua. Jo myö vain to kävimmä t’yt’t’ökuluz’et ka venčua kaččomaa. Kooža ku ven’čalla že ka tullaa. Miän kyl’äššä kirikkö že ka ol’i. Pappi da kaikki. Ka ku n’yt, n’iin i iel’l’ä. Ka täštä kyl’äštä tuloo tämä. N’ämä molodoit ven’čaiččieččemaa. Ka myö t’yt’t’ökulut i valkutamma jo šiel’ä. Ku tullaa ven’čaiččieččemmaa že suad’bovehenke, mon’i hevoista. Monella hebozella. Heboz’illa že i händää šulkuz’ie l’entoi šie pl’et’itty i. Očalla že pl’et’itty kaikki i. Vembel’ii i. Riputeldu. Ka myö i vuotamma, što tuloo, ka n’äidä l’entaz’ie toko i voruičimma. Še kassoista, še i hännäštä, še täštä. Kem mist’äh. Ločkutimma toku.