VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Duwhana šivotah...

Duwhana šivotah...

Karelian Proper
Tolmachi
Duwhana šivotah kakši koivupuwhutta ladvaz’iista vaššakkeh.

Kuin ladvat, puwt, ei kuiveta, n’iin r’is’t’ikanža rubiew kaiken t’ämän vuwven el’ämäh.

Puwhuz’ie käwväh kaččomah.

A kuin koivuzet kuivetah, n’iin r’is’t’ikanža kuolow.

Duwhana pruaz’n’iekka on Sroičašta tois’piänä.

Viel’ä gadaijah Roštuon mänd’yöh Vier’is’täh šuaten.

Käwväh z’irkaloloih kaččomah kyl’yh: ken moržienda kaččomah, ken šulahas’t’a, ken ožuttuačow.

Dorogoilla käwväh, t’iešuaroilla kuwndelomah, mid’ä kuwluw.

В духов день...

Russian
В духов день привязывают друг к дружке две березки за вершинки.

Если деревца, вершинки не высохнут, то человек весь этот год проживет.


Ходили смотреть эти деревца.


А если березки высохнут, то человек умрет.


Духов деньпраздник на второй день Троицы.


Еще гадают от Рождества до Крещения.

Ходят смотреть в зеркало в бане: кто [идет] невесту смотреть [в зеркало], кто женихакто покажется.


[Ворожить] ходят и на дороги, на развилки дорогслушать, что слышно.