Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Oravoissa

Corpus: Dialectal texts

Tolmachi

Informant(s): Solntsev Grigoriy Stepanovich, 1905, Кокшариха, Spirovsky district, Tverskaya (Kalininskaya) Oblast
recording place: Кокшариха, Spirovsky district, Tverskaya (Kalininskaya) Oblast, year of recording: 1946
recorded: Belyakov A. A.

Source: Г.Н. Макаров, Образцы карельской речи. Калининские говоры, (1963), p. 147
НА КАРНЦ, ф. 1, оп. 30, ед. хр. 16, лл. 16-17

Oravoissa
(Karelian Proper)

Oravua on hyvä šuaha, hypel’l’ä ei pie, vain issu kandozella.

Pid’äw männä meččäh, štobi viel’ä ei z’or’iis’.


Šid’ä päiviä vaš pid’äw val’l’ita mesta, mis’s’ä on äijä oravan jäl’gie.


Tulet, mis’s’ä en’ämbi jäl’gie, i val’l’ičet kandozen.


Istuoče i vuota.


Vain hyvemmiin šuor’ieče, kodva pid’äw istuo.


Kuin zavod’iw zor’ie, ruvetah oravat hyppel’ömäh.


Vain vähäzel’d’i valguow, hyö nowššah pežoloista i l’äht’iet’äh šyömäh.


Šywväh, kizatah toin’e toizenke, hypel’l’äh meččiä myöt’.


A šie issu hil’l’akkazeh i harvazeh čokšuttele.


Ka hyö i tullah šiwn čokšutandah.


Ammu, el’ä l’iiku.


Ammut, el’ä košše, ana šiin’ä on, kun’i et l’ähe kod’ih.


Yhen ammut, kodvazekši piet’et’äh hyppel’ennän, šid’ä tuaš ruvetah hyppel’ömäh.


Tuaš čokšuta i tuaš ammu.


Da šen’iin, mi šiin’ä el’ät’t’el’iečöw, kaikki voit kokšuttua.


Issut, issut, jo hyviin valguow, en’ämbi ei kuwlu čokšuttamašša, ei n’ävy hyppel’ömäššä, nowžet kandozelda, ker’iät tapetut oravat i kod’ih.


Ennen murginua i koissa.

За белками
(Russian)

Белок хорошо ловить, бегать за ними не надо, только посиживай на пенечке.

Нужно пойти в лес, чтобы еще не было зари (‘не зорило’).


Накануне того дня надо выбрать место, где много беличьих следов.


Придешь, где больше следов, и выберешь пенёк.


Садись и жди.


Только получше [теплее] оденься, долго надо ждать.


Как начнет светать, начнут белки бегать.


Только немножко посветлеет, они поднимутся из гнезд и пойдут кормиться.


Кормятся, играют друг с другом, бегают по лесу.


А ты сиди тихонько и изредка чокай.


Вот они и придут на твое чоканье.


Стреляй, не шевелись.


Застрелилне трогай, пусть тут и лежит (‘есть’), пока не пойдешь домой.


Одну застрелилненадолго прекратят беготню, потом опять начнут бегать.


Опять чокай и опять стреляй.


Да так, сколько тут водится (‘проживает’), всех можно укокошить.


Сидишь, сидишь, уже хорошо рассветет, больше не слышно [беличьего] чоканья, не видно, чтобы бегали, встанешь с пенька, соберешь настреляных белоки домой.


Раньше обеда и дома.