Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Suain kond’ait

Corpus: Dialectal texts

Mikhailovskoye, Narrative

Informant(s): Vdovinov Pavel Petrovich, 1901, Ustje (D’ogensuu), Olonecky Destrict, Republic of Karelia
recording place: Mikhailovsky, Olonecky Destrict, Republic of Karelia, year of recording: 1983
recorded: Баранцев Александр Павлович

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 397-398
audio archive of ILLH, KarRC RAS: №2746


Suain kond’ait
(Ludian)

Oledgo suanu kond’ait ohotal?

Kond’ait en ol’e äijät, n’el’l’ kond’ijat va.

Nu sanele kus ezmäižen suait!

Ezmaažen suain. Müö Vas’a-vel’l’en ke üličin Kord’ärves nečiga, koir haukui n’el’l’ poigad oli. Emal kondijal poigad n’äma müö otiim. Kondijan ambuim. Poigat tuime, sid ot’t’ihe Piit’erih, va kunnak sinne zaloge českuohe satu saduon rublin an’t’t’ihe poigas. Nel’l’ poigat siid mia suain. Ve kl’apcha kondijan. Kaks ambuin kondijat. Üks oli Kord’ärves ambuin, ka kahesa puudat. Vastha tuli, tuli vastha. Lodžeganz’ oja om. Kacon ka t’all oli a häin val’ežn’agad müöti tul’ oksih. Dai punaaziihe. Ka seičem metrad minus pokin mäniškanz’. Ambuin, siit ka läbü pul’k proidii, ka ve mäni pa d ištuihe dai langezi. A toin’e koirad ajettihe. Ka päl’či okrugas rubež d’uoksema, a mia ambuin dai tagad’augat ei nouziškat. Ezid’auguol va punos a siit tošti dai kondii se se hub oli ei suur’. Vot sen sidäi n’el’l’ kondijat.

Nu a kl’apčuoil kus, kui se suauit?

Kl’apčah oli l’ehman süönnut. Vel’l’ om täs precedat’el’ ka hänen. Siid ečim dai l’öizim. Siit panim kl’apčan da puutui. Štik mäni läbü kämnis hänel d ezid’augas.

Siid ambuitte.

Siid ambuim.

Daa se tarkkah pidäü ambuda kond’ait näge.

Daa.

Piäzöv libo hüpniu piäle.

Ka en’t’iä am erasit topčii kondii. Nu satatel’.

Kedä?

Ka mi Išakov Miša om Anukses. Tojest’ Mägid’ärves, ka hänt vet kondii satat’. Dai olii. Ka n’üg om kuolnut tama Agvehes. Savat’ov Peša. Pešk oli k hänt tožo kondii puruotel’. Ruanič ka om slučajuot.