Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | ? Help

Kaski

Corpus: Dialectal texts

Mikhailovskoye, Narrative

Informant(s): Zavodova Evdokija Ivanovna, 1915, Njuhovo (Üličik d’erein’, Üličinkülä), Olonecky Destrict, Republic of Karelia
recording place: Mikhailovsky, Olonecky Destrict, Republic of Karelia, year of recording: 1983
recorded: Баранцев Александр Павлович

Source: Образцы карельской речи. I. Говоры Республики Карелии, тихвинских и тверских карел, (1994), p. 403-404


Kaski
(Ludian)

Midä ombel’t’ih palttinas?

Kuad’uod luadiittih mužikuol’e i räčnid, n’ämit emusiit t’ämmä siicas, a t’äga emusudet, alahan. Akat pidet’t’ihe paloräčn’ät, ka palol’e kävüim, ka kaikn’ezen siädel’t’ihe, palol. On se palol’e kävüim, ka da kaskhe kävüim da palod vierzim, da kasked ajuom da küntä pidi dai pluugaz dai palon. Adraz dai kaikial küntä pidi. Nügüö om divd’a eläda ka.

A kui pidi, kui selgittih palon vierdoh?

A selgittihe, mändihe hüvin ezmaa, a sit üksil räčnil nämil kodiš luaditut. Virzud d’allas, nu, siit tännä kaldžut luaditut. I oled da vierdad da tüöndäldat sinne lämüöhe. L’ämüö tulob rožail’e. Pidi vierda piäha kül’l’äl. Ojan’e kus om ka ojaažihe tuhahtat sinna. Da siid i vierdat ka ei muga t’äda ruata. Polta nühü hüvä om, nügü ei pida. Ve mida küzüt?

A kui mužik selgini palon vierdoh?

A mužik s’el’gini. Häim mužik ei kävünü palol’e. Mužik va kümmäha kävüttihe. Mužikad ei viertut, a kasked ajamaha kävüttihe, mužikat l’eikattihe n’ämit suurit. Naižet kasartaze a hüö puud l’eikel’t’ihe. Mužikat da künmähä kävel’t’ihe da kel mužikad ol’d’ihe.

Ken učaskan palstan viberii kaskeks?

Ka kaik mäned da kudamb on hüvä koht, da ajad, da kasked ajad, da siädat palod, da kül’vet sinna. Konzgi ozrad da konzgi rugušt, da konzgi mida.

Se häi pidi malttai. Valita.

Valita siä!

Siä.

Nu.

Malttai polttai.

Poutta, ka.

Muuten mečče süttuv.

Ei d’o sütü. V ei mečha lähtnu. Vot i keviäl d’o viertah, ka ve keviäl ei täda ruata. Muga ol’e räkki, ei sütü meč, da ni mi. Kaik hüvä om. Mäned da vierdad, da entiä, mida d’o enambad unohtin kaik elon aigan.

Nu kous hiiled ved diädäh kunna. Nu, palole kunne?

Hiil’ed ei ni kuna lähküö, palol kaluižet kogodat sihe hiiliihe. Da paletah hän ni kuna ei lähküö hiil’et.

A varant se sirrettih?

Sirtah verandon, panet puut, paned da vai sirdat sinna verandon. Ku paned da sirdat, verandon. Kävüim üöčil’e sinna dai d’o kolhozan aiga. Kävüim täha sen rahmaha, sinna d’el’ankuol’e. D’o kuu meil valget paštab, d’o kaks’tošt čuassut, ku hel’äškuotat pajot. Pajon ker da brigadir oli meil Nazarov Pet Grigorjovič. Häin hiikahtab, a müö ku l’eikkam, müö l’eikam. Da meid’en kiel’el’e sandaherahnom”. Rahnom da pajuožet va pajatam. Oi! Oi! Oijo joi! Oi kaiked ruadošt olem ruatut, kaiket.