VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Pelduoižen lohkon külät: (8) Riiselgä, Korza

Pelduoižen lohkon külät: (8) Riiselgä, Korza

Ludian
Southern Ludian (Svjatozero)
Nu a Riiselgähpiäi miittumat?

Oi Riiselgät kačo min oli.

Riiselg oli tožo Priäžäz lähtet ka nu viiž vai seiččei kilometrid.

Mägell oli, ielnu d’ärvet, d’ärveh kävüttih kaks kilometrit lambih, Pühälambikse kirguttih.

Sigä oli d’ogi Pühä-d’ogi siihäi lambiz matkaži Präkän d’ogi Präkäs kudai mäni sih lambih sordui siid edelleh sinnä.

Nuoidan-suarele da kai proidii, sii häi sorduu Šuojun d’ogeh, Pühäd’ogi.

Nu tožo loitton kaivo oli, kaivo oli pošči, puolikilometrit Pelduoižen čura.

Müö ku niituile kävüimme ka siid ainoz: ”Ojojoi, pidäu häila vas mägeh vette kandada”.

Vot siid minäi nägin sigä net pogostat Siämärven dai L’okkin küläd dai Ol’okad dai.

Kai dai Korzaz olin daže, üöm magažin Korzas Šekeemäh školah viein poigan.

Siit sigäpiäi ku tuled nu dorogan nu Šuojun d’oges siid lähtin sigä, viein poigan moin atkal, itken, itken, itken čakkadan: kunna nügü nenguoin Šekeeme azuttih.

Korzaz oli mägel, se sigä heit učit’t’ih neččidä: nu kaikket kui, sanotah se, lüpsämäh lehmid dai...

Nu äjj on učenikuoit.

Nu lähtin Präkän pruaznikk oli sügüzel, matkan itken: mäni brihačuine.

Nu tännä viedih moine se ozuttiheze küläd ned moižet, meččekülät da ei hüvät, neznakomuoi mesta.

Voidaiš hot’ Priäžän siäh azuda nenguoine škola nuu ku tuana viedih viedih korbeh lapset sinnä viedih.

A lapsed učittiheze.

Da d’älgele rodittiheze miittumat külät ka lähtt iäres.

A mille siid ülen pahad ozutettiheze: postroikad vahnat, pahat, viäräčüt sinnä tännä kodih (kodihkodit) nečis iminkummaižet, moine neprijatnuoi sia.

A kunna puaksumbi kävüit hot’ kačo Priäžäh da kai vid’ moižet postroikad ol’d’ih kaikil’, se d’o puaksuh kävüt ka buitokaku hüvä muguoine külä da kai prijatnembi.

Gorile se neče, kuz otetah talvel ei külmänü moine rodnikke siga otettih, a tožo peze sobit kustahto, kodis huuhto libo mäne hot’ Šän’gimäh libo kunn aja: vot mugomat meččekülis oli.

Деревни в окрестности Пелдожи: (8) Ригсельга, Корза

Russian
Ну, а в сторону Ригсельги какие были деревни?

Ой, в Ригсельге я была!

Ригсельга была тоже, из Пряжи как пойдешь, пять или семь километров было до нее.


На горе находилась деревня, озера не было, [за водой] на озеро, на ламбу ходили за два километра, Пюхя-ламбой называли.


Там протекала Свят-река, та самая река, которая возле Прякки протекала и в Пюхя-ламбу впадала, а затем дальше текла.


Нойданостров был там, Свят-река впадала в реку Шую.


Ну, колодец далеко находился, колодец был почти в полукилометре [от деревни] в сторону Пелдожи.


Мы ходили туда на луга косить, все время удивлялись: «Ой-ой-ой, вот ведь нужно воду носить в какую гору».


Вот тогда я и увидела там погост Сямозера и деревню Алёкки и все такое.


В Корзе была, даже ночь переночевала в Корзе, в школу ШКМ отвозила сына.


Когда я оттуда возвращалась по дороге, к реке Шуе вышла, так стало грустно: отвезла сына, плачу, плачу, плачу, бранюсь: зачем ШКМ там устроили.


А школа была на горе в Корзе, там их всему учили: и как доить коров и...


Ну, много было учеников.


Ну, поехала осенью, в Прякке праздник был в то время, всю дорогу плачу: пропал, мол, мальчик.

Такими плохими показались те лесные деревни, нехорошие, незнакомые места.


Не могли, мол, в Пряже организовать такую школу, а в такую глухомань отвезли детей.


А дети выучились.


А те деревни после стали такими, что залюбуешься.


Мне тогда очень плохими показались: строения старые, плохие, кривые, наклонились туда-сюда, такие невзрачные, даже смотреть неприятно.


Куда часто ходишь, например, в Пряжу, такие же постройки видишь, а деревня кажется хорошей такой.


[В Ригсельге] зимой не замерзал родник, там брали воду [для питья], а белье стирай где хочешь, дома полощи или иди хоть в Шаньгиму, либо еще куда угодно поезжай; такова жизнь в глухих деревнях была.