Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Järvie ei ollun läššä

Järvie ei ollun läššä

Karelian Proper
Poduzhemye
A järvie eij ollun’ n’i mimmoista?

Ei järvie t’äššä läššä ole.

Ei miän ymbäril’l’ä je... ole, e ollun järvie. N’el’l’äkymmend’ä kilometrua meist’ ol’i järvi.

Mimmon’i?


Masloz’era. Voijarvi, no, Voijarvi.

Joki še yksi Kemijoki?

Yksi Kemijoki meil’ä.

A lambija?


Lambie eij ole, meil’ eij ollun, ei. Ei n’i p’yyvet’t’y missä jotta lambiloist’a kalua, missä meil’ä ol’i? Jo ku tuuvan’n’e ol’i Oulungalla šuahen, da s’ield’ä Šujer’eckoin puol’i..., no n’i s’iel’ä ol’i, vot, kalapaikka, s’iel’ä myö kävel’imä n’iit’t’ämäh.

Meilä vain on t’ämä, Onttuonjoki, da šiit’ä L’aviskö.

No meil’ä viel’ä.


Kakši jokie. Onttunjoki viel’ä matkuau tuuvalda, Piidarvest’a.

T’ähä Kemijokee matkuau.


No Keminjokee da s’iit’ä L’eiviskö, n’i ed’yähäd’äkö häl’ L’eiviskö..., L’eiviskö on kaidan’i, noo.

Kaita on. Joki, L’eiviskönjoki.

A mitä kalua ol’i täššä jovešša?

Ol’i meil’ä kalua, kaikemmois’ta.

Kaikemmois’ta.


Mat’ikka ol’i, hauki, s’iika, kumššie, s’ärki. Kumššie, vot ka kaikemoist’a, lohi, ahven.

Lohi, ahven. Kaikemmoist’a kalua ol’i.

Kalua ol’i kaikemmoist’a.


Kinda. Ka i vain eij ollun kamballoida da n’iidä, mid n’e, mid vere..., mid mereššä n’e ollaa.

N’enat ollaa jo mer’ikalat.

Ne ollaa mer’ikalat, a muuta meil’ä kaikkie.

L’eššua.


Ol’i, ol’i.