Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Rošvo Turkinšuarella

Rošvo Turkinšuarella

Karelian Proper
Kestenga
Oli yksi rošvoryššä mikä lienöy, ryššäkši nimitettih venäläisie ennen vanhah. Hiän oli tehnyt pahua, silloin tiälä ei tehty pahua työtä, a hiän oli tehnyt pahua ja varašti, perhana, vielä minkä lienöy venehlotjan, pienen, pahasen, ja še oli hajonnut hänellä matalla. Niin. Ja še siihen šuareh joutui, a eihän silloin ollun ennen ulošpiäšömistä muuta, kun silloin ei ollun veistä eikä kirveštä eikä minkäänlaista. Še oli šyönyt šen turkin siinä, vain juuri karvat oli jiäty turkista. Iče še oli siinä karvojen viereššä, ukko šano šamani še Vasilij Vasiljevič, legendarnij vanha ukko, että:
- Jo, še šöi turkin siinä šuarešša, še on Turkinšuari.

Vlasova, Anni

Разбойник на острове Туркиншуари

Russian
Был один какой-то разбойник-рюсся, рюсся называли русских в прежнее время. Он делал плохие дела. Тогда здесь не делали плохих дел, а он делал плохое и украл, черт, еще какую-то ладью, маленькую, плохенькую, и она развалилась у него в пути. Да. И он оказался на том острове, а раньше не было никакой возможности выбраться оттуда, так как тогда не было ни ножа, ни топора, и ничего другого. И он съел ту шубу там, только мех и остался от шубы. И сам он был [найден] около того меха, старик сказал тот самый Василий Васильевич, легендарный старик, что:
- Да, он съел шубу на этом острове, этоТуркиншуари (букв.
"шубный остров").