Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Uutjärves voibi kirjuttua suuri kniigu

Uutjärves voibi kirjuttua suuri kniigu

Livvi
Kotkozero
Meijän Uutjärven hierus voibi kirjuttua suuri, suuri, sangei, sangei kniigu, sikse gu meile tiä on ylen bohattu istourii. Oligo komun, oligo kolhozu Leninan nimeh, oligo souhozu. Sit kodvaine meni tuhat yheksa sadua kuuzikymmen viijel vuvvel meijän souhozu liityi Kotkatjärven i rodih Zverosovhoz kotkozerskii. A muiten tiä midä rahvas elettih da ruattih da ozua pertih kannettih. Muamat meijän käydih polevodstvah da lehmii kačottih, vazažii. Oli meile tiä kur'atniekkugi, kanažii kazvatettih da jäiččiä oli äijy. Tel'atniekku, se kus vazažet kazvettih, poččii kazvatti souhozu. Mužikat enimät meččiä uijatettih. Se aigu oli konzu nellikymmen viiži vuottu tagaperin meččiä oli äijy, i mužikat talvel kuattih meččiä, a keviäl uijatettih sidä katerit, keviäl da kezäl. I järvi oli äijiä leviembi da syvembi.

Michurova, Nadezhda

Об Утозере можно написать большую книгу

Russian
О нашей деревне Утозеро можно написать большую-большую, толстую-толстую книгу, потому как у нас здесь очень богатая история. Была ли коммуна, был ли колхоз имени Ленина, был ли совхоз. Потом прошло немного времени, в 1965 году наш совхоз присоединился к коткозерскому, и появился зверосовхоз коткозерский. А так здесь люди жили и работали, и счастье в дом несли. Мамы наши ходили в полеводство и за коровами смотрели, телятами. Был у нас здесь и курятник, кур выращивали и яиц было много. Мужики в основном лес сплавляли. Это время было, когда 45 лет назад леса было много, и мужики зимой лес валили, а весной его сплавляли на катерах, весной и летом. И озеро было намного шире и глубже