VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Poimiččuloin da viršilöin azundu

Poimiččuloin da viršilöin azundu

Livvi
Rypushkalitsa
Nu, poimičun päiväs voit azuo, jesli kai ruavoit. Ei pie jättiä vihmale kastumah. Häi varuau märgiä. Kuivas kohtas pidäy hranie. Viršilöi täs primenäijäh ainos kartohkoin kandajes, pidäjes, no i halgoloin. Poimičut - muarjua kerätä. Suuri probliemu on tuane meččäh mennä, eččie, löydiä. Sie vie pidäy puu löydiä. Ei olla kai yhtenjyttyöt, meniit da kuavoit. Sit pidäy löydiä, kuduas rasčšepläjetsa parembah päretty. Se pedäjäs. Pedäipuut mečäspäi toin. Minä kävyin suksil talvel. Suksil minä suvaičiin kävellä meččiä myöte. Päretty pidäy v sirom vide azuo. Pärepuu se on, kudamas otat. Iče opastuin, min näin, vahnembis. Minuu pot'anii sih dieloh. Dubrovinat täs po susedstvu elettih, Mihail Mihailovič i P'otr Mihailovič. Bufettua hyö iče azuttih, nu, kelle pidi azuttih ukset libo midätahto, ikkunoi vaihteltih rahvahale. Sih oldih sposobnoit hyö. Tože voinan proijittih, voinal oldih. Mihail Mihailovič hänenke olin minä kaiken aijan počti što. Häi i opasti ruadamah, elämäh.

Michurova, Nadezhda

Изготовление маленьких и больших корзин

Russian
Ну, корзинку за день можно изготовить, если все сделал. Нельзя оставлять на дожде мочиться. Она боится сырости. В сухом месте нужно хранить. Большие корзины здесь всегда используют для переноски и хранения картофеля, но и для дров. Небольшие корзины -ягоды собирать. Большая проблема туда в лес пойти, искать, найти. Там еще нужно дерево найти. Не все одинаковые, пошел и срубил. Нужно найти, с которого лучина расщепляется лучше. Это из сосны. Сосну из леса привозил. Я ходил зимой на лыжах. На лыжах я любил ходить по лесу. Лучину нужно в сыром виде делать. "Лучинное" дерево это, с которого расщепляешь лучину. Сам научился, что видел, от старших. Меня потянуло к этому делу. Дубровины здесь по соседству жили, Михаил Михайлович и Петр Михайлович. Буфеты они сами изготавливали, ну, кому нужно было делали двери и еще что-то, окна меняли людям. К этому они были способны. Тоже войну прошли, на войне были. Михаил Михайлович, с ним я был все время почти что. Он научил работать, жить.